Zprávy

Nahuatl, jazyk aztéckého národa

Nahuatl, jazyk aztéckého národa


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dnes je španělština dominantním jazykem Mexika a většiny středních a jihoamerických zemí. Byly však doby, kdy Nahuatl, jazyk domorodých obyvatel Mexického údolí, byl jazykem umění, vědy, náboženství a vysoké kultury v části Mezoameriky ovládané aztéckou říší. Navzdory kolonizaci Španěly zůstává Nahuatl mluveným jazykem s mnoha dialekty a v současné době 1,6 milionu mluvčích. V regionech s velkou domorodou populací Nahua má status ekvivalentní španělštině. Rovněž se stal jazykem, který pomohl posílit identitu lidí Nahua.

Co je Nahuatl?

Klasický Nahuatl byl lingua franca, společný jazyk všech rozdílných národů, které se spojily v aztécké civilizaci. Nahuatl je součástí jazykové rodiny Uto-Aztecan, rodiny jazyků, kterými se mluví na západě USA a Mexika. Rodina Uto-Aztecan také zahrnuje jazyky, jako je jazyk Shoshoni, kterým se mluví na americkém západě. Pobočka Uto-Aztecan, která zahrnuje Nahuatl, je jižní Uto-Aztecan. Nahuatl má mnoho různých dialektů, ne všechny jsou vzájemně srozumitelné. Odrůda v Nahuatlu je natolik velká, že ji lze rozdělit na západní a východní variantu. Dialekty Nahuatlu v údolí Mexika se nejvíce podobají klasickému Nahuatlu.

Vzestup a pád Nahuatlu. ( Veřejná doména )

Nahuatlské jazyky mají složitou gramatiku. Je vysoce aglutinativní (používá složitá slova skládající se z mnoha prvků) a polysyntetický. Význam věty bude často naznačen více předponami a příponami u slova než samostatnými slovy. Nahuatl nemá velká ani malá písmena, ale rozlišuje mezi neživými a živými podstatnými jmény. Dialekty Nahuatl také rozlišují mezi posedlými a nevlastními podstatnými jmény. Živá a neživá podstatná jména mohou mít v některých dialektech různá zakončení v množném čísle.

Psací systém

Na rozdíl od Mayů neměla Nahua celou abecedu. Jejich systém psaní se skládal ze směsi ideografického a fonetického psaní. Pro každý systém jsou použity stejné symboly a to, který byl používán, závisí na kontextu. Systém psaní byl tedy částečně fonetický, ale ne zcela, což ztěžovalo překlad částí Nahuatlových kodexů. Příkladem symbolu Nahuatl, který se používá k reprezentaci slova nebo myšlenky, je použití svitku k reprezentaci „řeči“ nebo „reproduktoru“.

V této scéně z Codexu Mendoza-otec učí svého dvanáctiletého syna válečnému umění a matka vyučuje povinnosti své dcery, přičemž mluvící rodiče jsou označeni glyfem svitku. ( Veřejná doména )

Některé symboly použité v psaní Nahua jsou dostatečně jasné v tom, co zobrazují, takže ti, kteří jazykem nemluví, mohou získat obecnou představu o tom, o čem se diskutuje. Například záznamy o městech dobytých Aztéky jsou dokumentovány směsicí glyfů a textu v Codex Mendoza. Aby se ukázalo, že město bylo dobyto, je název města napsán vedle symbolu, který znamená „dobyto“. Tato bytost je chrám (pyramida) v kouři a plamenech s převrácením.

 • Tezcatlipoca: Jak se Nejvyšší Bůh Aztéků srovnává s jinými všemocnými božstvy?
 • Megalitický chrám Malinalco: Mohly by tyto velkolepé a složité skalní stavby skutečně předcházet Aztékům?
 • Ahuitzotl: Mocný vládce v aztéckém zlatém věku

Logogramy představující města dobývaná Aztéky z Codex Mendoza. ( Veřejná doména )

Jiní však vyžadují znalost zvuků a slov představovaných symboly. K psaní Nahuatlu se dnes používá směsice tradičních a latinských znaků.

Místní názvy Mapachtepec („Raccoon Hill“), Mazatlan („Deer Place“) a Huitztlan („Thorn Place“) napsané v aztéckém psacím systému z Codex Mendoza .

Mluvčí Nahuatl: Nahua People

Nahua pravděpodobně pocházela z pouští severozápadního Mexika a amerického jihozápadu. Kolem roku 500 n. L. Dorazila Nahua do údolí Mexika a přijala zemědělství a městský život, které již praktikovala mezoamerická civilizace. Do 13. století Nahua založila řadu městských států v celém údolí Mexika.

Jednou z posledních migrací Nahuy do údolí Mexika z dálného severu byla Mexica, která dorazila kolem roku 1200 n. L. A nakonec se usadila na ostrově v jezeře Texcoco. Na ostrově vybudovali město, ze kterého se později stane Tenochtitlan. Tenochtitlan rostl u moci a v 15. století vytvořil Tenochtitlan trojité spojenectví s Tlacopanem a Texcocem tvořícím aztéckou říši. Právě díky expanzi aztécké říše se Nahuatl stal široce používaným jazykem v Mexiku a Střední Americe. V roce 1519, kdy přišli dobyvatelé, byl Nahuatl ve své klasické podobě jazykem správy, práva, vědy a náboženství.

I po španělském dobytí zůstal Nahuatl důležitým jazykem, kterým domorodci mluvili. Texty Nahuatl představují jeden z hlavních zdrojů, ze kterých se archeologové a historici dozvěděli o starověké mexické kultuře, včetně jejich náboženského přesvědčení.

První stránka Codex Mendoza.

Náboženství Nahua

Nahua, stejně jako ostatní mezoamerické kultury, měla společné náboženství soustředěné kolem božstev, jako byl opeřený hadí bůh Quetzalcoatl. Věřili, že historie je cyklická a je rozdělena na věky a každému věku vládne jiné slunce. Nahua také věřil, že současný věk je čtvrtým věkem a že dnešní lidé jsou čtvrtou rasou lidstva. Kterýkoli bůh vládl jako bůh slunce, byl zodpovědný za nastolení pořádku ve vesmíru a umožnění života samotného. Bez slunce se věřilo, že bude vládnout chaos a veškerý život ustane.

 • Kongresová knihovna získává mezoamerickou mapu z úsvitu Ameriky
 • Ukradený poklad Montezumy
 • Řím Ameriky: Co leží pod Teotihuacanem? - Skutečné město bohů

Kamenná socha aztéckého kalendáře v „Plaza of Mesoamerican Heritage“ Forest Lawn (Obrázek: CC BY-SA 3.0)

Když španělští mniši začali evangelizovat Nahuu, zdá se, že Nahua víra v boha slunce přežila. Mnoho raných křesťanů Nahua považovalo Krista za analogického s bohem slunce. Zajímavým nálezem souvisejícím s křesťanstvím Nahua je nahuatlský překlad Knihy přísloví a dalších knih připisovaných Šalamounovi z raného koloniálního období.

Dědictví

Význam Nahuatlu a Nahuy je paralelní s významem latiny a latinštiny starověké Itálie, kteří se později stali vládci starověké římské říše. Je možné, že příchodem španělské mezoamerické historie v roce 1519 se aztécká říše možná pro Ameriku stala tím, čím se římská říše stala pro západní Evropu.


Aztécký jazyk

Jazyky podobné aztéckému jazyku existují ve středním Mexiku snad 1400 let. Již od roku 600 nl, jazyky známé jako Nahuan mluvili lidé v této oblasti. Předpokládá se, že tito mluvčí jazyka pocházeli ze severu ve vlnách a usadili se ve středním Mexiku.

Mluvčí jazyků, jako je Nahuatl, začali získávat moc a do roku 1000 n. L. (CE) je pravděpodobné, že dominantní silou byli reproduktory Nahuatl.

Jednou z posledních nahuatlských mluvících skupin, které do oblasti přišly, byla Mexiko, který by se stal mocnou silou při vzniku aztécké říše.

Jak říše rostla, rostl i vliv Nahuatla (také nazývaného Klasický Nahuatl, Mexicano nebo aztécký).   Přirozeně bylo potřeba, aby to řekli ti, kteří se chtěli vypořádat s pravomocemi. ਋yl to jazyk obchodu a jazyk prestiže. ਋ylo to v literatuře hojně používáno.

Jaký byl aztécký jazyk?

Zde se můžete dozvědět více o písmenech aztéckého jazyka. Jazyk Nahuatl je aglutinační jazyk, což znamená, že slova a fráze jsou spojeny kombinací předpon, přípon a kořenových slov, aby vznikla myšlenka. Například v Tetelcingo Nahuatl (moderní dialekt) existuje 18slabičné slovo, které znamená „vy ctihodní lidé jste možná přišli a bouchali vám do nosu, aby krváceli, ale ve skutečnosti jste to neudělali„To je pravda, ty nápady můžeš jen spojovat!

Ve skutečnosti se dnes stále mluví o mnoha formách Nahuatlu. Je pravděpodobné, že existovaly různé dialekty v době Aztéků, stejně jako dnes. Některé dialekty jsou tak odlišné, že si mluvčí navzájem nerozumí!

Poslouchejte Nahuatl!

Dnes můžete slyšet, jak zní Nahuatl. Zde jsou některé MP3 z formy Nahuatl, která se stále používá v severní části státu Puebla v Mexiku. Poslouchejte Norte de Puebla Nahuatl.

Více na Nahuatl

Klasický Nahuatl patří k Uto-Aztecan rodina jazyků. Ty se dnes nacházejí po celých západních Spojených státech a Mexiku. Přečtěte si více o aztéckém jazyce (s mapou) zde. Zde najdete rozsáhlé informace o celé rodině jazyků Nahuatl. Dokonce se zde můžete začít učit Nahuatl!


Nahuatl, jazyk aztéckého národa - historie

13. srpna 1521 připadl Tenochtitl án - hlavní město rozsáhlé aztécké říše - velké síle španělských a domorodých vojáků. Toto nádherné město bylo v obležení 79 dní, protože mnoho jeho mexických válečníků bojovalo s velkou odvahou proti nepříteli, který čítal 100 000 až 150 000. Avšak s přerušením jejich záchranné lajny ke zdrojům potravin a dodávkám vody ženy, děti a muži umírali na dehydrataci, hladovění a nemoci neuvěřitelnou rychlostí. Podle aztéckých historiků zemřelo do konce obléhání 240 000 obyvatel velkého města.

Po navázání důležitých spojenectví s několika indickými vůdci vedl kapitán Hern án Cort és velkou koalici španělských vojáků a domorodých válečníků proti Mexice z Tenochtitlu án. Jakmile upevnili svou pozici, Španělé město zničili a srovnali majestátní chrámy, pyramidy a paláce, které dominovaly krajině hlavního města. Samotný Tenochtitl án byl přestavěn na koloniální hlavní město ve španělském stylu a byl přejmenován na La Ciudad de M éxico (M éxico City).

Ačkoli se Španělé a jejich křesťanští indičtí spojenci snažili odstranit všechny zbytky mexické kultury a dědictví, Cort és a jeho vojenští poradci také uznali, že jejich vítězství bylo možné pouze za pomoci jejich původních spojenců, z nichž většina byla, jako Mexica, příslušníci aztécké kultury a mluvčí jazyka N áhuatl.

Mexičané ovládali rozsáhlou aztéckou říši od Tenochtitl án, ale ve skutečnosti byli jen jednou etnickou skupinou z mnoha, která tvořila aztéckou kulturu. Jazyk N áhuatl, kterým mluvili, byl jen jednou součástí rozšířené aztécké kultury, která dominovala velké části středního a východního M éxico. Složité vztahy mezi N áhuatl mluvícími jazyky a jejich původ popsal tento autor podrobněji na následujícím místě:

Španělské úřady se nejprve snažily přesvědčit domorodé národy z M éxico, aby se naučily španělsky poté, co je převedly na křesťanství a zničily jejich chrámy. V roce 1560 španělský král Karel nařídil, aby se všichni mexičtí domorodci učili španělsky. Uplatňování zákonů byla jedna věc, ale uvedení zákonů do praxe bylo zjevně něco jiného. Když se Mexičané drželi svého jazyka a mnoha svých tradic, mnoho španělských katolických kněží se rozhodlo naučit se N áhuatl jako prostředek k porozumění zvykům místního obyvatelstva, které plánovali konvertovat. Ve většině případů mniši zjistili, že je snazší převést domorodce na jejich vlastní jazyk. Výsledkem je, že dnešní genealogický badatel zjistí, že některé záznamy katolické církve v Pueblu, Hidalgu a státě M éxico byly ve skutečnosti sepsány v jazyce N áhuatl až do osmnáctého století.

Jedna aztécká skupina, Tlaxcalanové, hrála při dobývání Tenochtitlu nepostradatelnou roli a několik příštích století strávila prací bok po boku se svými španělskými krajany a pomáhala kolonizovat a christianizovat mnoho částí středního a severního M &# 233xico. Autor Charles Gibson ve svém díle „Tlaxcala v šestnáctém století“ velmi podrobně prozkoumal složitost spojenectví Tlaxcalan se Španěly. Po dobytí Mexiky dostali Tlaxcalanové zvláštní ústupky a do určité míry dokázali udržet svoji starou formu vlády.

Philip Wayne Powell, in Vojáci, indiáni a stříbro: První hraniční válka v Severní Americe, vysvětlil, že mnoho z N áhuatl mluvících lidí z centra M éxico hrálo nedílnou roli v osídlení středního a severního M éxico. Podle doktora Powella „Indové tvořili převážnou část bojových sil proti“ nepřátelským domorodým skupinám v jiných částech M éxico. Ve skutečnosti Dr. Powell vysvětlil, že „jako bojovníci, jako nositelé břemene, jako tlumočníci, jako zvědové, jako vyslanci, zpacifikovaní domorodci z Nového Španělska hráli významnou a často nepostradatelnou roli při podmanění a civilizaci země Chichimeca“ Zacatecas , Aguascalientes Jalisco a Guanajuato.

V polovině šestnáctého století spojili Aztékové, Cholultecanové, Tlaxcalanové a další jazykové skupiny své síly se španělskou armádou a vyvinuli „značné zkušenosti s válkováním po boku Španělů“. Bez použití tlumočníků a zprostředkovatelů N áhuatl by komunikace a zprostředkování s nepřátelskými indiány nebyla možná.

Zaměstnávání Mexičanů a Tlaxcalanů za účelem „obranné kolonizace“ rovněž podpořilo postupnou asimilaci mnoha domorodých skupin. V důsledku této vojenské a sociální závislosti získal jazyk N áhuatl obnovený status jako M éxico lingua franca, a byl klíčový při pomoci Španělům při jejich dobytí a osídlení mnoha částí M éxico.

Kvůli tomuto vztahu mezi Španěly a jejich společníky hovořícími N áhuatl, mnoho částí M éxico-dokonce i těch daleko od M éxico City-nese místní jména N áhuatl (toponymy). A většina domorodých národů, se kterými se Španělé setkali v každé části M éxico, dostala (a stále má) jména N áhuatl.

Po staletí španělští monarchové nadále vydávali rozkazy, což odrazovalo od používání domorodých jazyků. V roce 1634 král Filip IV. Řekl katolickému kléru, že by měli domorodce učit španělsky, aby jim pomohli lépe porozumět španělskému způsobu života. Král Karel III vydal v letech 1771, 1776 a 1778 královské dekrety, v nichž své poddané poučil, že by se Indiáni měli učit španělsky. Ale N áhuatl a dalšími domorodými jazyky se nadále mluvilo v mnoha oblastech.

N áhuatl mluvící lidé z M éxico jsou součástí velké jazykové skupiny Uto-Aztecan, která obývala mnoho částí středního a severního Mexika a také velkou část amerického jihozápadu. Podle Instituto Ling stico de Verano (SIL) se rodina Uto-Aztecan skládá ze 62 jednotlivých jazyků. Severní Uto-Aztékáni, obývající několik amerických států, mluví třinácti z šedesáti dvou jazyků. Ale jižní Uto-Aztékáni-téměř všichni, kteří se staví na jih od dnešních hranic USA a Mexika-mluví 49 jazyky.

Nejběžnějším Uto-Aztécanským jazykem M éxico je N áhuatl, kterým mluví velké množství lidí v nejméně patnácti státech. Tento vzájemný vztah jazyka Uto-Aztecan byl tímto autorem podrobněji projednán jako následující adresa URL:

V době sčítání lidu v roce 1895 se 659 865 mexických občanů klasifikovalo jako mluvčí jazyka N áhuatl. Tato skupina představovala 32,1% z celkové domorodě mluvící populace 2 055 544. Celkem 10 574 793 osob bylo klasifikováno jako španělsky mluvící jednotlivci ve věku pěti let a starší a je možné, že řada těchto osob mohla být dvojjazyčnými mluvčími N áhuatl, kteří si nenárokovali vztah k domorodému jazyku.

V příštích třech desetiletích počty domorodých mluvčích neustále klesaly s násilím a krveprolitím desetiletí trvající mexické revoluce (1910-1920). V roce 1930 však byl jazyk N áhuatl stále nejrozšířenějším jazykem mezi jednojazyčnými domorodými mluvčími. Sčítání lidu v roce 1930 klasifikovalo 355 295 osob ve věku od pěti let jako jednojazyčné mluvčí N áhuatl, což představuje 30,0% z 1 185 162 osob, které výhradně mluvily domorodými jazyky v celé Mexické republice.

Státy s největším počtem reproduktorů N áhuatl v roce 1930 byly:

1. Puebla (132 013)
2. Veracruz (70 993)
3. Hidalgo (66 823)
4. Guerrero (45 619) a
5. San Luis Potos í (24,074)

Při sčítání lidu v roce 1940 měl Puebla nadále největší počet jednojazyčných mluvčích N áhuatl v Mexické republice, přičemž 117 917 osob bylo ve věku pěti let a starších, což představuje 32,7% z celkové jednojazyčné populace N áhuatl 360 071. Další státy s významným počtem jednojazyčných mluvčích N áhuatl byly: Hidalgo (77 664), Veracruz (76 765), Guerrero (41 164) a San Luis Potos í (32 251).

V době sčítání lidu v roce 1970 se N áhuatl a další domorodé jazyky dramaticky zvýšily. V tom roce bylo 799 394 osob klasifikováno jako mluvčí N áhuatl od pěti let a starších. Tito lidé představovali 25,7% z celé domorodé mluvící populace 3 111 1415. Distribuce reproduktorů N áhuatl podle státu v roce 1970 je uvedena v následující tabulce:

Jedním z nejrozšířenějších dialektů N áhuatl dneška je dialekt Huasteco Oeste, kterým mluví v San Luis Potos í a Hidalgo asi 400 000 osob (Zdroj: 1991 SIL). Dialekt Áhuatl Guerrero, který je široce používán v některých částech státu Guerrero, může mít až 200 000 reproduktorů (1998 SIL). Nejrozšířenějším dialektem je však pravděpodobně dialekt Huasteca Este, kterým mluví především ve státech Hidalgo, Puebla a Veracruz 410 000 osob žijících v 1 500 vesnicích (1991 SIL).

Dialektem Puebla Sureste mluví asi 130 000 jednotlivců na jihovýchodě Puebla (1991 SIL), zatímco dialektem Puebla Sierra mluví dalších 125 000 lidí v severovýchodní Pueble. Méně obvyklým dialektem Puebla Norte mluví asi 60 000 lidí v severní části státu. Předpokládá se, že asi 120 000 N áhuatl reproduktorů Veracruz mluví dialektem Orizaba (1991 SIL). Centrálním dialektem N áhuatl mluví asi 40 000 lidí ve státech Tlaxcala a Puebla, zatímco stát Morelos má svůj vlastní jedinečný dialekt jazyka.

Mnoho lidí by překvapilo, kdyby zjistili, že z 361 972 domorodých mluvčích ve státě M éxico v době sčítání lidu v roce 2000 pouze 55 802 - neboli 15,4% - mluvilo jazykem N áhuatl. Dialekty Otom í a Mazahua se v celém státě mluví šířeji. Jedním z méně používaných dialektů ve státě M éxico je dialekt Coatepec, kterým mluví maximálně několik tisíc lidí. Mnoho dalších dialektů N áhuatl se mluví ve státech Morelos, Veracruz, Durango a dalších států. Web N áhuatl Tlahtolkalli (N áhuatl Academy of Language) obsahuje podrobnější popis a geografický seznam různých dialektů N áhuatl. Tato adresa URL je vynikajícím zdrojem informací pro osoby, které doufají, že porozumí více o N áhuatl, a pro ty, kteří hledají bibliografii doporučené literatury k tomuto tématu. Na webovou stránku se lze dostat na adrese:

Sčítání lidu 2000 zaregistrovalo mluvčí N áhuatl v každém státě mexické republiky. Stavy obsahující největší počty a procenta mluvčích N áhuatl při tomto sčítání jsou znázorněny v následující tabulce:

N áhuatl poskytl španělskému jazyku mimořádný počet slov, včetně aguacate, capul ín, chile, čokoláda, kojot, guacamole, mescal, peyote a tomate. Angličtina také přijala za vlastní mnoho slov, která mají svůj původ v N áhuatl, včetně avokáda, čokolády, kojotu, ocelotu, rajčat a tequily.

Obléhání a zajetí Tenochtitlu án přineslo konec politické říši, která více než století dominovala střednímu a jižnímu M éxico. Porážka Mexika ale nevedla ke kulturní smrti aztécké kultury. Mnoho tradic a zvyků z předhispánského období bylo přeneseno do současnosti. A co je důležitější, jazyk aztécké říše nadále přetrvává jako zdroj hrdosti domorodých obyvatel M éxico.

Copyright 2004, John P. Schmal. Všechna práva vyhrazena. Přečtěte si další články od Johna Schmala.

2004 Instituto Ling ü ístico de Verano, A.C.

Departamento de la Estad ística Nacional, Annuario de 1930. Tacubaya, D.F., M éxico, 1932.

Hill, Jane H. a Kenneth C. Hill. Když mluvíme o Mexicanu. Tucson: Univ. of Arizona Press, 1986.

Instituto Nacional de Estad ística Geograf ía e Inform ática (INEGI), Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Poblaci ón y Vivienda, 2000, Tabulados B ásicos y por Entidad Federativa. Bases de Datos y Tabulados de la Muestra Censal.

N áhuatl Tlahtolkalli (N áhuatl Academy of Language). Online: http://nahuatl.info/nahuatl.htm.

Powell, Philip Wayne. Vojáci, indiáni a stříbro: První pohraniční válka v Severní Americe. Tempe, Arizona: Centrum latinskoamerických studií, Arizona State University, 1973.

Schmal, John P. Domorodé Mexiko: Analýza státu od státu (rozpracovaný rukopis, 2004).


Náhuatlova distribuce

Se založením svého kapitálu v Tenochtitlanu a růstem aztécké/mexické říše v 15. a 16. století se Náhuatl rozšířil po celé Mezoamerice. Tento jazyk se stal a lingua franca mluvený obchodníky, vojáky a diplomaty, v oblasti, včetně toho, co je dnes severní Mexiko, na Kostariku, stejně jako části Dolní Střední Ameriky.

Právní kroky, které posílily jeho status lingua franca, zahrnovaly rozhodnutí krále Filipa II. (Vládl v letech 1556–1593) v roce 1570, aby se Nahuatl stal lingvistickým prostředkem pro kleriky používaným při náboženské konverzi a pro školení církevních pracovníků pracujících s původními obyvateli v různých regionech . Příslušníci šlechty z jiných etnických skupin, včetně Španělů, používali mluvenou i psanou nahrávku Nahuatl k usnadnění komunikace v celém Novém Španělsku.


Nahuatl (Aztécká říše)

The Nahuatl je skupina příbuzných jazyků a dialektů nahuanské větve jazykové rodiny Uto-Aztecan. Dohromady je hovoří odhadem 180 milionů lidí Nahua, z nichž všichni žijí v aztécké říši, a asi 90 milionů lidí po celém světě (zejména Tawantinsuyo, USA a EU). Všechny jazyky Nahuan jsou původem z Mezoameriky. Klasické nahuatlské slovo nāhuatl je myšleno jako „dobrý a jasný zvuk“. Toto jazykové jméno má několik hláskování, mezi nimi Nahuatl, Naoatl, Nauatl, Nawatl a Nahua, v závislosti na dialektu. Nahuatl se v aztécké říši mluví nejméně od 7. století n. L. Během předcházejícího století a půl vedla expanze a vliv aztécké říše k tomu, že se dialekt, kterým mluví obyvatelé Tenochtitlan, stal prestižním jazykem ve Střední Americe. Se zavedením latinské abecedy v roce 1790 se Nahuatl stal také spisovným jazykem a bylo sepsáno mnoho kronik, gramatik, básnických děl, administrativních dokumentů a kodexů. Tento raný literární jazyk založený na tenochtitlánském dialektu byl označen jako Classical Nahuatl a patří mezi nejstudovanější a nejlépe dokumentované jazyky Ameriky.

Distribuce dialektů Nahuatl v Anahuacu

Dnes se náucky dialekty mluví po celé zemi. Mezi dialekty jsou značné rozdíly. Všichni byli různě ovlivněni jinými místními jazyky, zejména Zapotecanem, Tarahumaranem, Mixtecanem a Mayem. Navzdory existenci dialektů, všichni Aztéčané mluví Kuauktic Nahuatlajtoli (KN) vysoký Nahuatl, což je jazyk vyučovaný ve školách. Dialekty Nahuatlu jsou následující:

 • Kuauktic Nahuatlajtoli - Doslova Vysoký jazyk Nahuatl originál z údolí Anahuac (Tenochtitlan)
 • Nahuatlajtoli Ayamiktlan - Doslova Northern Nahuatl Language
 • Nahuatlajtoli Chiausokipan - doslova Swamp's Nahuatl Language
 • Nahuatlajtoli Huastekiak - Doslova Jazyk Huastec Nahuatl
 • Nahuatlajtoli Mayetekatl (N. Mayatlanuhjtoli v KN) - Doslova Mayský jazyk Nahua
 • Nahuatlajtoli Mayetekatl Kuauktic (N. Kuauktic Mayatlanuhjtoli in KN)- Doslova High Mayan Nahua Language
 • Nahuatlajtoli Mixte-Tzamil (N. Huaxacayac v KN)- Doslova Nahuatlský jazyk Huaxacayac
 • Nahuatlajtoli Purp'echeo - doslova Jazyk Purp'echeo Nahuatl
 • Nahuatlajtoli Tarahumaran - Doslova Tarahumarův jazyk Nahuatl

Podle aztéckého zákona o jazykových právech menšin vyhlášeného v roce 1995 jsou Nahuatl spolu s dalšími domorodými jazyky aztécké říše uznávány jako národní jazyky v oblastech, kde se s nimi mluví, a mají ve svém regionu stejný status jako standardní Nahuatl.

Nahuatl je jazyk se složitou morfologií charakterizovanou polysyntézou a aglutinací, který umožňuje konstrukci dlouhých slov se složitými významy z několika stonků a přípon. Nahuatl byl po staletí soužití ovlivněn jinými mezoamerickými jazyky a spolu s nimi tvoří mezoamerickou jazykovou oblast. Mnoho slov z Nahuatlu bylo vypůjčeno do angličtiny, a proto se dostalo do stovek dalších jazyků. Většina těchto zápůjčních slov označuje věci pocházející z regionu střední Mexika, které Angličané poprvé slyšeli zmínit pod svými jmény Nahuatl. Anglická slova nahuatlského původu zahrnují „avokádo“, „chilli“, „čokoláda“, „kojot“ a „rajče“.

Abeceda a zvuky

Příklad

První článek Všeobecné deklarace lidských práv

Nopa tekit kati pejkej kichichiuaj, mopaleuijkej ika nopa Tlajtokayotlej Nepentlatkikayotl, ten kiitouayaya nochi ten motemakakej kichiuasej nopa tlajtokayotl. Kiitojkej ke ni kanke itstokej san maseualtsitsin elisej san semej kenamej sekijnok, uan ​​nochi maseualmej kualtiyas itstosej, mouikasej kej ininjuantin kinekisej, uan ​​ma kintepanitakaj kej maseualmej.


Báseň od krále Nezahualcoyotl (asi 1490) Tekuit Kuikatl ua Sentsontli (Miluji zpěv Cenzontle) audio na youtube [1]:

Ni hual choca in ni hual icnotlamati zan ca anicnihuan azo toxochiuh on ¿ma ye ic ninapantiuh can on Ximohuayan? Nihuallaocoya.


Co se stalo s Nahuatl mluvícími lidmi po dobytí Mexika?

Přesto, když začneme zpochybňovat tento děj, člověk si uvědomí, jak tento příběh neobstojí při zkoumání. A spousta mylných představ o zničení Aztéků pochází z předpojatosti v historii, která nás povzbuzuje vidět národní stát jako základní historickou jednotku.

Když přemýšlel o historii z hlediska národních států, aztécký národ skutečně zemřel v roce 1521. Aztécká říše a národy Nahua jako politické entity byly ve skutečnosti zničeny.

Pokud si však půjčíme od sociální antropologie termín & ldquoculture & rdquo k popisu mezoamerického lidu, můžeme vidět, jak přesto, že byla ukončena jeho politická nezávislost, jejich kultura přežila. A existuje spousta důkazů, které svědčí o tom, že kultury mluvící Nahuatl přežily do současnosti.

Za prvé, Španělé se nezapojili do genocidy proti všem lidem mluvícím Nahua. A aby byla kultura skutečně zničena, je třeba zničit všechny lidi, kteří k ní patří. Španělé měli ekonomický zájem udržet naživu dostatek domorodců, protože mohli sloužit Španělům jako otroci nebo nevolníci, a tak učinit novou kolonii ziskovou pro sebe i pro matku Španělsko.

Za druhé, víme, že přežilo mnoho lidí, protože společně se Španělskem a Afričanem byli rodiči moderních Mexičanů a dodnes v životě většiny Mexičanů přežívají mezoamerické jídlo, tance, pohled na svět a způsob života. Můžeme tvrdit, že moderní Mexičané dokazují přežití kultury? Asi ne. Většina Mexičanů dnes mluví španělsky, což je významný kulturní rozdíl. Kromě toho se ani Mexičané, ani moderní Nahuatl mluvící skupiny navzájem neuznávají jako součást stejné skupiny, ačkoli uznávají původ většiny mexických zvyků jako domorodců. Přesto je existence moderního mexického mestica nepřímým důkazem toho, jak přinejmenším původní kultury přežily po roce 1521.

Klíčovým důkazem přežití lidí mluvících Nahuatly je, že dnes stále existují lidé, kteří mluví jako mateřštinou variantou Nahuatl.

Jazyk je klíčovým prvkem přenosu a přežití kultur. V mnoha případech jazyk definuje etnické skupiny, jako jsou Skotové, Irové nebo Velšané. V některých případech definuje národ nebo cíl formování národa, jako je tomu v případě Baskicka nebo Katalánců.

A pokud byli mestici, kteří postrádají rodový jazyk, schopni přivést do současnosti mnoho kulturních rysů z jejich mezoamerické minulosti, očekává se, že ti, kteří mluví tímto jazykem, si také dokážou udržet svoji kulturu.

Nakonec posledním argumentem, který trval na tom, že dobytí ukončilo mezoamerickou kulturu, je poznámka, že kultura moderních Nahuasů není stejná jako ta, kterou měli v 16. století. K tomu je třeba poznamenat, jako kdysi historik, že Evropa sama není stejná jako v 16. století a že evropský život se také změnil v důsledku dobytí. Pokud připustíme historickou změnu evropských kultur, je spravedlivé ji poskytnout i mezoamerickým.

Doufám, že už teď bude jasné, že tyto kultury nejenže nezemřely náhle v roce 1521, ale že stále přežívají dodnes. Co se tedy za těch téměř 500 let stalo?

Sem tam zahlédneme, co se stalo. Vzpoura zde poznámka pod čarou tam. Byli transplantováni na různá místa. V určitém okamžiku byli marginalizováni. Všechno to jsou skici, víceméně vágní. A většina z nich není příliš konkrétní, protože jde o zmínky o & ldquoindios & rdquo s pouze nejasnou zmínkou o jejich skutečné skupině.

V tuto chvíli je velmi zapotřebí historie indiánských skupin z Mezoameriky. Doufám, že na toto téma již existuje práce, ale potřebuje lepší šíření. Existuje mnoho otázek, které vyvstanou, jakmile si uvědomíme, že celý Nahuatlský lid nebyl Conquestem vymazán.

Co se například stalo s Mexičany? Byli skutečně zničeni při rané genocidě Španělů a soupeřících skupin? Co se stalo s ostatními skupinami? At what point did they become more marginalized than the mestizos? Why did this erroneous narrative survive for so long?


Who Writes History? Competing Narratives about the Conquest of Mexico and the Fall of the Aztec Empire

Butterfly-and Jaguar-Fish in Book 11 of the Florentine Codex (“On Earthly Things”). Ms. Mediceo Palatino 220, 1577, fols. 62v and 63. Courtesy of the Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence, and by permission of MiBACT

In 1577, a generation after the conquest of Mexico, a unique illustrated book was completed. Called the Florentine Codex, because it’s housed in Florence, the manuscript documents the culture, politics, natural science, and history of the Aztecs (a group of Nahuatl-speaking people who dominated large parts of central Mexico between 1428 and 1521). It does so in a period of Mexican history that was marked by great cultural transformation, social upheaval, and recurrent epidemics.

The codex may be thought of as an Encyclopedia Britannica of early-modern Mexico and of Nahua knowledge. It is written in two languages, native Nahuatl and Spanish. Nahuatl, once the lingua franca of Mesoamerica, is one of 68 Indigenous languages still spoken in Mexico. It is considered an endangered language today with an estimated 1.5 million speakers. The codex is therefore not only invaluable for its content but is also an important historical record of this language.

Map of Lake Texcoco showing Tenochtitlan, the Mexica capital, and Tlatelolco, its neighboring city. Courtesy of Tomás Filsinger

A Bilingual and Bicultural Manuscript

Composed of twelve books, the codex was created in 16th-century Mexico City at the Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, Mexico’s first college. There, the Spanish Franciscan friar, Bernardino de Sahagún, and a large team of Indigenous authors and artists worked on compiling the information for thirty years.

We know the names and identities of a handful of the Nahua authors and artists who created the codex: Antonio Valeriano, Alonso Vegerano, Martín Jacobita, Pedro de San Buenaventura, Diego de Grado, Bonifacio Maximiliano, and Mateo Severino. They documented invaluable information about Aztec life and, in the case of Book 12, recorded eyewitness accounts of the conquest of Mexico.

Each manuscript page features two side-by-side columns of writing—the primary Nahuatl text and a Spanish interpretation of the Nahuatl text by Sahagún. These columns are interspersed with exquisite illustrations painted by Nahua artists or tlacuilo (Nahuatl for “one who paints or writes”).

The codex, modeled after ancient Roman and medieval encyclopedias that were available to the makers of the codex at the library at Tlatelolco, is regarded as the most reliable source of information about central Mexican Nahua culture. After its completion, the manuscript was sent to Europe, where the Medici ultimately acquired it. Today, it is still housed in Italy at the Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence. In 2015, the codex was incorporated, along with other works by Sahagún, into UNESCO’s Memory of the World Register.

Since 2016, the codex has been the focus of a collaborative research and publication initiative of the Getty Research Institute in partnership with the Seaver Institute and the Biblioteca Medicea Laurenziana, and is part of Getty’s Ancient Worlds Now initiative.

Amantecatl or feather worker preparing tropical bird feathers for a feather mosaic in Book 9 of the Florentine Codex (“The Merchants”). Ms. Mediceo Palatino 219, 1577, fol. 64v. Courtesy of the Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence, and by permission of MiBACT.

Digitizing and Understanding the Codex

Finding the concordance between a facsimile of the Florentine Codex and various published translations and transcriptions of the texts.

The Getty Research Institute’s Florentine Codex initiative aims to make the codex and its content more accessible through online publications, scholarship, and the contribution of 4,000 multilingual entries to the Getty Vocabularies in English, Classical Nahuatl, Eastern Huasteca Nahuatl, and Spanish.

In 2022, the Research Institute will publish the Digital Florentine Codex, an enhanced digital, critical edition of the Florentine Codex that will make the manuscript freely available and searchable.

The digitized codex will be presented alongside its Nahuatl and Spanish transcriptions and with English translations of both texts providing the public more direct access to the manuscript’s content.

All texts will be searchable. Likewise, the roughly 2,500 images will be tagged with keywords to make them searchable. So if a researcher would like to find all images and textual references of “Moteuczoma” or “flower,” for example, she would be able to do so.

For Book 12 on the history of the conquest of Mexico, users will also be able to listen to audio recordings of the Nahuatl text, and access summaries in contemporary Eastern Huasteca Nahuatl.

The digital edition is being built using international standards (including IIIF) and is advancing the development of a viewer that supports the joint presentation of multiple texts and associated images.

Studying Book 12 and the Alternative Perspectives on the Conquest of Mexico

Mexica warrior against Spanish conquistadors in Book 12 of the Florentine Codex (“Of the Conquest of New Spain”). Ms. Mediceo Palatino 220, 1577, fol. 34. Courtesy of the Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence, and by permission of MiBACT.

The Research Institute will also produce a standalone study of Book 12 of the Florentine Codex as a digital anthology of new scholarly research that foregrounds Indigenous perspectives on the conquest. Book 12 describes the arrival of Spaniards in 1519 to what is today Mexico, and the war on Tenochtitlan, the Mexica capital of the Aztec Empire, and Tlatelolco, the neighboring sister city, between 1520 and 1521.

In the decades following the collapse of the Aztec Empire, Spanish historians penned the history of these events largely based on the accounts of the Spanish conqueror Hernán Cortés. Indigenous voices were left out of these official Spanish histories.

Book 12 is the longest and most important surviving record of the conquest from the Mexica-Nahua point of view, and represents one of several divergent Indigenous perspectives. It documents the conquest of Mexico from the Mexica perspective. The Mexicas were one of the three factions of Nahua peoples that controlled the Aztec Empire.

Battles between Mexica warriors and Spanish conquerors and their Indigenous allies in Book 12 of the Florentine Codex (“Of the Conquest of New Spain”) on this folio and others, the images completely substitute text in the Spanish column. Ms. Mediceo Palatino 220, 1577, fol. 60. Courtesy of the Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence, and by permission of MiBACT.

Book 12 also reveals significant discrepancies between its Spanish and Nahuatl texts. The column of Spanish text is much shorter, giving abbreviated descriptions of events. Images of vivid battle scenes, heroic deeds by Mexica warriors, and atrocities committed by Spanish conquistadors and their Indigenous allies fill the resulting voids in the Spanish column.

The digital publication on Book 12 will reveal the extent to which the two texts and images present divergent information and were aimed at different audiences. Essays explore evidence of Nahua agency and local patriotism as well as apparent degrees of caution when dealing with controversial topics, such as the killing of the Aztec ruler, Moteuczoma Xocoyotzin.

Spaniards tossing dead bodies of Moteuczoma Xocoyotzin and Itzquauhtzin, last independent rulers of Tenochtitlan and Tlatelolco, respectively, into the water Book 12 of the Florentine Codex (“Of the Conquest of New Spain”). Ms. Mediceo Palatino 220, 1577, fol. 40v. Courtesy of the Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence, and by permission of MiBACT.

This research will help illustrate how Indigenous authors and artists of Book 12 interpreted and judged the war, celebrated the resistance of their ancestors, and reflected upon their role in the new colonial era. It will also bring the particular narrative captured in the Florentine Codex into conversation with the latest research on other early-modern Spanish and Nahua sources to elucidate the multiplicity of accounts about this defining period in world history.


The N·huatl Language of the Aztecs

The Aztecs spoke a language called Náhuatl (pronounced NAH waht l). It belongs to a large group of Indian languages which also include the languages spoken by the Comanche, Pima, Shoshone and other tribes of western North America. The Aztec used pictographs to communicate through writing. Some of the pictures symbolized ideas and other represented the sounds of the syllables.

A discussion list which deals with Aztec studies in general and Náhuatl (the Aztec language) in particular.

NAHUAT-L is an unmoderated discussion list which will focus on Aztec studies in general and the Aztec language, Náhuatl, in particular. Scholars interested in beginning projects will find the list useful in determining if others are already working in a particular field. The list may also be used to answer questions about Náhuatl translations, historical details, and all aspects of Aztec life and culture. Anthropologists, archeologists, linguists, historians, and all interested in the Aztecs, are welcome to participate.

The languages of the list will be English and Spanish, although scholars are encouraged to submit pieces in Náhuatl. The list will be used as a primary means of publishing the guide to Aztec language manuscripts which was begun in Estudios de Cultura Náhuatl.

The owner hopes to develop a FTP directory where Náhuatl language texts can be stored for public use.


Nahuatl, The Language of the Aztec Nation - History

Across the 756,066 square miles that comprise Mexico you can find a great variety of landscapes and climate. While mountains and plateaus cover more than two-thirds of her landmass, the rest of Mexico's environment is made up of deserts, tropical forests, and fertile valleys. Mexico's many mountain ranges tend to split the country into countless smaller valleys, each forming a world of its own.

There is a very wide divergence among language experts on the actual number of linguistic families and dialects among the Mexican Indians, primarily because the definitions of dialect, language group, and language vary from one linguistic specialist to another. What one specialist may deem to be a language, another linguist may describe as a dialect. But dialects themselves are sometimes mutually unintelligible among people of similar ethnic groups. I believe that the best source of information can be obtained from the Instituto Ling stico de Verano (the Summer Institute of Linguistics), which acquires its statistical information from several sources, including the official Mexican Census.

During the two hundred years following the first European contact (1519-1719), the Spaniards, moving from one part of Mexico to another, were quick to seek alliances with one indigenous group against another. They came to realize that their best hope for successful incorporation of isolated and defiant Indian groups was to enlist the help of other Indians, especially those who had converted to Christianity. As a result, the numerous coalitions the Spaniards forged became invaluable tools for the conquest and consolidation of Spanish power in the large region we now call Mexico.

Although a large part of Mexico's indigenous people came under Spanish control by the end of the Sixteenth Century, the Indian cultures and languages have been remarkably resilient in some parts of the country. Even today, fifty-six ethnic groups - making up at least 10% of Mexico's 95 million inhabitants - speak some 288 indigenous languages.

At the time of independence - 1821 to 1825 - the total population of Mexico is believed to have been 6,800,000. Estimates by Rosenblat tell us that 54.4% of this population was classified as indigenous. By 1877, an estimated 39% of Mexico's population spoke indigenous languages. When the first national census was taken in 1885, the indigenous population was classified by linguistic criterion. This indicator was somewhat misleading because many of the indigenous people were afraid to acknowledge their use of indigenous languages for fear of some sort of discrimination or retaliation.

The 1921 census, however, asked more direct questions relating to racial origin. As such, 59% percent of the population (8,504,561 people) classified themselves as mestizo, while another 29% (4,179,449) of the national population described themselves as being of indigenous origin. Another 10% referred to themselves as "white," while 2% were classified as foreigners. By 1950, the indigenous-speaking population of Mexico (individuals five years of age and more) was tallied at 2,447,609, representing 11.2% of all persons five years of age and older (21,821,026).

According to the National Institute of Statistics in Mexico, the 1990 census tallied a total population of 81,249,645. Of this total, 8,701,688 Mexicans (or 10.7%) were classified as indigenous. However, only 5,181,038 (or 6.3%) were actually speakers of an indigenous language 5 years of age or older. Of this total, approximately 79 percent also knew or spoke the Spanish language. Ninety-three percent of indigenous speakers lived primarily in the 13 states located in south and central Mexico, primarily Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo, Campeche, Guerrero, San Luis Potos , Veracruz and Yucatan.

Recent census statistics indicate very few native speakers live in the eight contiguous states stretching from Coahuila in the northeast to Jalisco and Colima along the north central Pacific coastal area. In the northwest from Sonora and Sinaloa to Michoac n and Tlaxcala, speakers of indigenous languages make up less than 5% of the population.

In the central and eastern states, indigenous languages are spoken by more people and in the southern states, the percent of native speakers rises dramatically. At least 39% of the population of Oaxaca speak Amerindian languages, with corresponding numbers of 32, 39 and 44% in Quintana Roo Chiapas, Yucat n, respectively. In the strongly indigenous state of Chiapas, only 63 percent of users of indigenous languages in Chiapas also knew Spanish.

In 1995, Mexico had a total population of 91,158,290. Of this total, 10,040,290 people, or 11.0%, claimed to be of indigenous origin. However, only 6,755,585, or 7.4% of the total population, were tallied as speakers of an indigenous language five years of age or older.

It is important to note that some of the indigenous people of Mexico have migrated from their ancestral homelands in other parts of Mexico or Central American nations to their present homes. In 1980, there were 548,000 indigenous people (10.6 percent of the total indigenous population), settled in areas other than their place of origin within the country.

Chihuahua, the Federal District, Durango, Mexico, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, and Tabasco all boast small indigenous populations. Aguascalientes, Baja California South, Nuevo Leon, Tamaulipas, and Zacatecas have significant populations of indigenous migrants. The large cities, especially Mexico City, are the points of attraction of the indigenous migrants. Mexico City has the largest concentration of indigenous peoples in the entire country. In 1980 Mexico City registered 323,000 indigenous language speakers of 39 different languages.

The Uto-Aztecan Family. According to the Instituto Ling ístico de Verano, the Uto-Aztecan Family consists of 62 individual languages. Thirteen of these languages make up the Northern Uto-Aztecan sub-group, while 49 are spoken by the Southern Uto-Aztecan subgroup. The primary Uto-Aztecan language is N huatl, the language of the Aztec people. N huatl is the only indigenous language found in fifteen states. Today, almost 1,700,000 people speak the N huatl-group of languages, accounting for almost 23 percent of all native speakers.

The Uto-Aztecan linguistic group is divided into four main branches:

1) the Corachol family (consisting of the Cora and Huichol Indians of Nayarit and Zacatecas)

2) the Náhuatl family (of the Aztecs)

3) the Tepiman Family (spoken by the Papago, Pima Bajo, and Tepehuán of Sonora, Chihuahua and Durango) and

4) the Taracahitic family (spoken by the Mayo, Yaqui and Tarahumara of northwestern Mexico). As you might expect, a family is a group of languages that are genetically and culturally related to one another.

The Taracahitian languages continue to be used in some isolated areas of northwestern Mexico. The Tarahumara of southwestern Chihuahua number at least 50,000 and have been the subject of histories. Three of the many titles written about the Tarahumara include:

1. The Tarahumara: Where Night is the Day of the Moon, by Bernard L. Fontana (Tucson: University of Arizona, 1997).

2. William Dirk Raat and George R. Janecek, Mexico's Sierra Tarahumara: A Photohistory of the People of the Edge (Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1996).

3. Dick and Mary Lutz (ed.), The Running Indians: The Tarahumara of Mexico (Salem, Oregon: DIMI Press, 1989).

The Taracahitian tongue is also spoken by the Huarijo (Guarijo), a small indigenous group which numbers 5,000 and lives in the Western Sierra Madre Mountains of West Central Chihuahua. The Huarijo are very closely related to them.

Pre-Hispanic northwestern Mexico was the home to a large number of indigenous groups. Most of these Amerindian tribes of present-day Sinaloa and Sonora, however, were closely related, speaking eighteen closely related dialects of the Taracahitian tongue, and numbered about 115,000 at the time of contact with Spain and were the most numerous of any single language group in northern Mexico.

Most of the Tarachitian peoples inhabited the coastal area of northwestern Mexico along the lower courses of the Sinaloa, Fuerte, Mayo, and Yaqui Rivers. The Yaqui Indians of Sonora are the most well known tribe of this family. Numbering 16,000 people living in scattered locations throughout Sonora, the Yaquis continued to resist the Spanish Empire and the Mexican Republic well into the Twentieth Century. Although the Yaquis have been subject of many works, one of the informative and well-written works is that of Professor Edward H. Spicer's The Yaquis: A Cultural History (Tucson: University of Arizona Press, 1980).

The Mayo Indians, closely related to the Yaquis, continued to resist central authority well into the Nineteenth Century and today number some 40,000 citizens, inhabiting the border regions of northern Sinaloa and southern Sonora. The Mayos have also been a subject of great interest to historians and linguists. One of the most poignant works was written by N. Ross Crumrine, The Mayo Indians of Sonora: A People Who Refuse to Die, (Tucson: University of Arizona Press, 1977).

Within the Tepiman Family, the Pima Bajo of the Sierra Madre border region of Sonora and Chihuahua probably do not number more than 2,000 individuals. The Tepehuán live in two small enclaves, one of which is located in southern Chihuahua and another in the mountains of southern Durango and Nayarit. In all, the Tepehu n may number as many as 25,000 in all their locations.

The modern-day states of Jalisco, Zacatecas, Nayarit and Aguascalientes made up a large part of the Spanish colony of Nueva Galicia. Most of this region was subdued by the Spaniards and their Indian allies in the Sixteenth Century. But the population of this colonial administration - made up of 180,000 square kilometers - was very diverse in both culture and language. Peter Gerhard, In The North Frontier of New Spain, writes that "the political geography [of this area] at contact was complex." Gerhard observes that "the people were divided into a great many small autonomous and independent communities each occupying a fixed territory."

Domingo Lázaro de Arregui, in his Descripción de la Nueva Galicia - published in 1621 - observed that 72 languages were spoken throughout Nueva Galicia. However, only the Cora, Huichol, and Tepecano languages survive in present-day Jalisco and Nayarit. While the Huichol inhabit the mountainous regions between Jalisco and Nayarit, the Cora live in north central Nayarit.

The Maya. Nearly 1,700,000 people - or approximately 14% of all Mexican Indians and 1.1% of the national population - speak the Mayan group of languages in Mexico. There are approximately 69 Mayan languages. Mayan is primarily spoken in the southeast section of the country from the Yucatan Peninsula to Chiapas. Almost 60% of Mayan speakers inhabit the state of Chiapas. If you include Guatemala and other Central American countries, Mayan is the largest native group in all of Mesoamerica.

The Maya can be divided into several sub-areas: the Yucatec Maya of the Yucatan Peninsula the Mopán Maya of the Belize hills the Tzeltal, Tzotzil, Chol, Lacandon, and Tojolabal of Chiapas and the Quiché, Kakchikel, Mam, Ixil and other highland Maya in Guatemala. The Tzeltal languages is spoken by nearly 5% of all Mexican Indians and is the primarily language of Chiapas.

The Languages of Oaxaca. As the fifth largest state of Mexico, Oaxaca is characterized by extreme geographic fragmentation. With extensive mountain ranges throughout the state, Oaxaca has an average altitude of 1,500 meters (5,085 feet) above sea level. With such a large area and rough terrain, Oaxaca is divided into 571 municipios (almost one-quarter of the national total). Oaxaca's rugged topography has played a significant role in giving rise to its amazing cultural diversity.

The mountain ranges and valleys of this southern state have caused individual towns and tribal groups to live in isolation from each other for long periods of time. This segregation allowed sixteen ethnolinguistic groups to evolve and to maintain their individual languages, customs and ancestral traditions intact well into the colonial era and to the present day. However, the historian Mar a de Los Angeles Romero Frizzi suggests that "the linguistic categorization is somewhat misleading" partly because "the majority of indigenous peoples in Oaxaca identify more closely with their village or their community than with their ethnolinguistic group." In addition, Ms. Romero writes, some of the language families - including Zapotec, Mixtec, and Mazatec - "encompass a variety of regional languages, making for a more diverse picture than the number sixteen would suggest."

With such a large collection of indigenous groups, Oaxaca has the nation's most diverse linguistic pattern. Even today, with a total population of 3.3 million people, Oaxaca's indigenous population numbers more than two million. According to the 1990 census, 19.3 percent of the national total of Indian-language speakers lived in Oaxaca. By 1993, 39.1% of the state's population over five years of age spoke at least one of Oaxaca's 200-plus indigenous dialects, making Oaxaca the most ethnically complex of Mexico's thirty-one states.

Oaxaca's two largest indigenous groups are the Zapotecs and the Mixtecs. The roots of these two indigenous groups stretch very deeply into the early Mesoamerican era of Oaxaca. The single largest language group of Oaxaca is the Otomanguean Family, which includes a total of 172 languages, ranging as far north as the states of Hidalgo and Quer taro (the Otomi) and as far south as Nicaragua. The Otomanguean group includes the Amuzgoan, the Chinantec, the Mixtec and Zapotec families.

There is a large body of literature that discusses the indigenous people of Oaxaca and their history both before and after the Spanish conquest. Of special interest to the reader may be John K. Chance's Conquest of the Sierra: Spaniards and Indians in Colonial Oaxaca (Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1989).

The Zapotecs, occupying 67 municipios of Oaxaca, are the largest ethnic group in the state. Of the 172 living Oto-Manguean tongues, sixty-four are Zapotecan. They have always lived in the central valleys of Oaxaca and are the most well-known of Oaxaca's indigenous groups. Zapotec is spoken by more than 420,000 people, or 7 percent of all Indians and largely used in the eastern part of Oaxaca.

The Zapotecs have been studied extensively by historians, archaeologists and linguists. The remnants of their ancient culture are regarded as some of the most fascinating and enduring cultural elements of all Mexico. The life, culture and language of the pre-Hispanic Zapotecs were discussed in Joseph W. Whitecotton's The Zapotecs: Princes, Priests, and Peasants (Norman: University of Oklahoma Press, 1977). Joyce Marcus also studied the development of the Zapotecs through time in her work, Zapotec Civilization: How Urban Society Evolved in Mexico's Oaxaca Valley (New York: Thames and Hudson, 1996).

The Mixtecs have the second largest ethnic population with approximately 300,000 descendents encompassing a geographic region of more than 40,000 square kilometers. Like the Zapotecs, they were conquered by the Aztecs in Fifteenth Century and submitted to Spanish rule early in the Sixteenth Century. Mixtec, consisting of as many as fifty-five dialects, is spoken by approximately 7 percent of all Indians and primarily found in Oaxaca, Puebla and Guerrero.

Literary interest in the Mixtec Indians almost parallels that of the Zapotec Indians. Ronald Spores, in The Mixtecs In Ancient and Colonial Times (Norman: University of Oklahoma Press, 1984), describes the history, culture and language of the Mixtecs. Kevin Terraciano, in The Mixtecs of Colonial Oaxaca: Nudzahui History, Sixteenth Through Eighteenth Centuries (Stanford, California: Stanford University Press, 2001), has produced a work with a detailed study of the Mixtec language.

The Chatino nation, boasting an area of 3,071 square miles (7,677 square kilometers) is located in southwestern Oaxaca. The Chatinos belong to the Oto-Manguean language group and speak seven main dialects. Today, Mazatecos is spoken by approximately 200,000 people in northern Oaxaca, Veracruz and Puebla. This population speaks some five major dialects of the Oto-Manguean language group.

Mixes. Although they represent the third-largest of Oaxaca's ethnic groups, the Mixes, numbering around 90,000, are an isolated ethnic group that inhabits the northeastern part of Oaxaca, close to the border with Veracruz. This region consists of 19 municipios and 108 communities. Some historians believe that the Mixes may have migrated from present-day Peru, which may explain their isolated language group.

The Purépecha Indians of Michoacan - also called Tarascans, Tarscos, and Porhé, boasted a flourishing empire from 1100 A.D. to 1530. In 1990, the Tarascans numbered 120,000 speakers. This language is classified as an isolated language. In fact, several varieties of this language have no functional intelligibility with each other.

Several isolated indigenous groups -most notably the Cocopa, Digueño, Kiliwa, and Pai Pai - continue to survive in parts of Baja California. Each of these groups consist of no more than a few hundred individuals, except the Kiliwa who number 24 to 32 people in a few households.

Nearly five hundred years after the conquest and destruction of the Aztec Empire, the culture, language and spirit of the Náhuatl, Otomí, Mazahua and other indigenous peoples remains intact within the central Hispanic culture to which most of them also belong. It is worth noting that, although the Mexica capital Tenochtitl n was occupied after an eight-day siege, many of the indigenous peoples of Central and Southern M xico quietly submitted to Spanish tutelage. In this way, they were given an opportunity to retain some elements of their original culture, while becoming an integral and important part of a new society.

The study of Mexico and its numerous languages is a continuing effort among scholars. Several of the sources below may help the reader to develop a better understanding of the diverse histories, languages and cultures of the Mexican Indians.

Copyright 2004 by John P. Schmal. All Rights under applicable law are hereby reserved. Material from this article may be reproduced for educational purposes and personal, non- commercial home use only. Reproduction of this article for commercial purposes is strictly prohibited without the express permission of John P. Schmal. Read more articles by John Schmal.

Nigel Davies, The Ancient Kingdoms of Mexico (London: Penguin Books, 1990).

Lyle Campbell, American Indian languages: the Historical Linguistics of Native America (Oxford University Press: Nueva York, 1997).

Lyle Campbell and Marianne Mithun (eds.), The Languages of Native America: Historical and Comparative Assessment (Austin: University of Texas Press, 1979).

Barbara F. Grimes (ed.) Ethnologue: Languages of the World, 14th ed. Summer Institute of Linguistics: Dallas.

Barbara F. Grimes (ed.), "Languages of Mexico,"Online, December 2001. http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=Mexico Last modified: January 2002 (Dallas, Texas: Instituto Ling stico de Verano, A.C.).

Manning Nash (ed.) "Social Anthropology," in the Handbook of Middle American Indians, Volume 6 (Austin, Texas: University of Texas Press, 1968).


Nahuatl

Linguists have classified Nahuatl as belonging to the Aztecan branch of the Uto-Aztecan language family, which extends as far north as eastern Oregon. Today the Mexican government recognizes 30 distinct and sometimes mutually intelligible varieties of Nahuatl the Ethnologue catalogue recognizes 28. English words that derive from Nahuatl include “avocado”, “chili”, “tomato”, “chocolate”, and “coyote”.

Endangerment

Academic Work

ELA’s Work

ELA has been working with local speakers of various dialects of Nahuatl (Xalpatlahuac in Guerrero San Luis Potosí a dialect spoken in north Puebla), both supplementing existing documentation and creating pedagogical materials with audio. In collaboration with Mano a Mano, a local non-profit organization dedicated to the promotion of Mexican culture, ELA helped organize Nahuatl classes with maestro Irwin Sanchez, as featured on NPR.

We also produced a sample podcast which students anywhere can utilize to learn the language. This one covers things we see in the sky, fruits, vegetables, things in the kitchen, furniture, people and some simple actions.

Right click here to download: Nahuatl Podcast

The material for this podcast is largely based on the Nahuatl picture dictionary produced by SIL, Mexico which can be downloaded from here.

ELA also collaborated with photographer Ed Lefkowicz on his exhibit New York’s native speakers of Nahuatl.


Podívejte se na video: Cuicatl trailer (Smět 2022).


Komentáře:

 1. Daishicage

  Everything is buttered.

 2. Maureo

  Podle mého názoru nemáte pravdu. Dokážu obhájit pozici.

 3. Wareine

  Podle mého názoru děláte chybu. Zašlete mi e -mail v PM, budeme diskutovat.

 4. Cormack

  Yes it is logically correct

 5. Kazir

  Promiňte, tuto otázku jsem odstranilNapište zprávu