Zprávy

Mužská postava ze slitiny mědi ze starověkého Libanonu

Mužská postava ze slitiny mědi ze starověkého Libanonu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Postavy základů

Postavy základů byla rituální umělecká díla z rané dynastické doby, která byla použita při stavbě starověkých mezopotámských chrámů. Kolíky základů se poprvé objevily ve starověkém Sumeru kolem třetího tisíciletí před naším letopočtem. [1] Stylizované jako antropomorfní hřebíky, základové postavy byly symbolicky použity k označení důvodů chrámu. [2] Tyto hřebíky/kolíčky byly buď zatlučeny kolem základu chrámu spolu s nápisem na tabuli, nebo byly pohřbeny v hliněných bednách pod základem chrámu. Kolíčky byly obvykle vytvořeny tak, aby reprezentovaly buď božstvo, které chrám ctil, nebo krále, který zorganizoval stavbu chrámu. [2] Mnoho objevených kolíčků stojí asi metr vysoký a jasně věnují pozornost detailům. Předpokládá se, že postavy nadace byly použity pouze pro rituální účely. [3] Důvodem je, že nebyly určeny k vidění veřejností, přesto vykazovaly vysokou úroveň detailů a estetického myšlení.


Muzeum J. Paula Gettyho

Tento obrázek je k dispozici ke stažení zdarma v rámci programu Getty's Open Content Program.

Soška Kouros

Neznámý 22,5 × 9 cm (8 7/8 × 3 9/16 palců) 85.AB.104

Obrázky s otevřeným obsahem mají obvykle velkou velikost souboru. Abyste se vyhnuli případným poplatkům za přenos dat od vašeho operátora, doporučujeme před stažením zajistit, aby bylo vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

Aktuálně není k vidění

Podrobnosti o objektu

Titul:
Umělec/tvůrce:
Kultura:
Místo:
Střední:
Číslo objektu:
Rozměry:
Alternativní název:

Votivní soška mladého muže (Zobrazit název)

Oddělení:
Klasifikace:
Typ objektu:
Popis objektu

Mladík zastoupený v této etruské bronzové soše vykročil vpřed s vysunutou levou nohou, natáhl pravou ruku a v levé držel předmět. Tato soška vychází z řeckého prototypu, kourosu nebo sochy mládí. Ačkoli téměř všichni řečtí kouroi byli nahí s rukama padajícími na boky, etruský sochař přizpůsobil formu, oblékl mládež a dal mu atribut, který měl držet. Dnes tento atribut chybí, ale forma zavřené ruky mládeže ukazuje, že měla válcovitý tvar. Mladík nosí tebennu, předchůdce římské tógy, který je omotán kolem jeho pravého boku s jedním koncem dlouhého oděvu přetaženým přes levé rameno zezadu a druhým koncem přehozeným přes levé předloktí.

Soška byla pravděpodobně zasvěcena ve svatyni jako dar bohům a sochař si dal velmi záležet na detailech díla. Diagonální čáry na horním okraji tebenny a tečky podél dolního okraje představují propracované výšivky. Po odlití sochař nařízl jednotlivé prameny vlasů.

Původ
Původ
V letech 1982 - 1985

Maurice Tempelsman (New York, New York), prodán do J. Paul Getty Museum prostřednictvím Robin Symes (Londýn, Anglie), 1985.

Výstavy
Výstavy
Boží potěšení: Lidská postava v klasickém bronzu (1. listopadu 1988 až 31. srpna 1989)
 • Clevelandské muzeum umění (Cleveland), 16. listopadu 1988 až 8. ledna 1989
 • Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles), 9. února až 9. dubna 1989
 • Museum of Fine Arts, Boston, 9. května až 9. července 1989
Bibliografie
Bibliografie

Vermeule, Cornelius C. Katalog sbírky řeckých, etruských a římských starožitností vytvořených soukromým sběratelem v New Yorku během posledních několika desetiletí. (n.p .: nepublikováno, 1984), kat. Ne. 14A.

"Akvizice/1985." The J. Paul Getty Museum Journal 14 (1986), str. 184-85, č. 14.

Kozloff, Arielle P. a David Gordon Mitten, eds. Boží potěšení. Lidská postava v klasickém bronzu. Exh. kočka. Clevelandské muzeum umění, 16. listopadu 1988-8. ledna 1989 Los Angeles County Museum of Art, 9. února-9. dubna 1989 The Museum of Fine Arts, Boston, 9. května-9. července 1989, s. 212-15 , kat. Ne. 37, nemocný.

Příručka sbírek Muzea J. Paula Gettyho. 3. vyd. (Malibu: Muzeum J. Paula Gettyho, 1991), s. 30.

The J. Paul Getty Museum Handbook of the Antiquities Collection (Los Angeles: 2002), s. 131.

The J. Paul Getty Museum Handbook of the Antiquities Collection. Vyd. Rev. (Los Angeles: Muzeum J. Paula Gettyho, 2010), s. 127.

Scott, David A. Starověké kovy: mikrostruktura a metalurgie. Sv. 1, Měď a slitiny mědi (Los Angeles: Conservation Science Press, 2011), s. 15, obr. 3.1.

Tyto informace jsou publikovány ze sbírkové databáze muzea. Aktualizace a doplňky vyplývající z výzkumných a zobrazovacích aktivit pokračují a každý týden se přidává nový obsah. Pomozte nám zlepšit naše záznamy sdílením vašich oprav nebo návrhů.

/> Text na této stránce je chráněn mezinárodní licencí Creative Commons Attribution 4.0, není -li uvedeno jinak. Obrázky a jiná média jsou vyloučeny.

Obsah na této stránce je k dispozici podle specifikací Mezinárodního rámce interoperability obrazu (IIIF). Tento objekt můžete zobrazit v Miradoru-prohlížeči kompatibilním s IIIF-kliknutím na ikonu IIIF pod hlavním obrázkem nebo přetažením ikony do otevřeného okna prohlížeče IIIF.


Obchodujte a cestujte, abyste zajistili zdroje

Byly zřízeny pravidelné obchodní a komunikační trasy mezi Dánskem a východními Alpami, mezi Sumerem, Zagrosem a Kavkazem, Egyptem a Sinajem. Kromě toho jsou cínové a měděné rudy jen zřídka blízko sebe a musely být těženy odděleně a poté transportovány do regionálních center, kde by byly taveny.

Chalkolitický měděný důl v údolí Timna, poušť Negev, Izrael. (Soerfm / Veřejná doména )

Jeden zajímavý důkaz nám ukazuje, že bronzoví dělníci ze střední Evropy a Skandinávie získávali měď z oblasti dnešních východních Alp a Slovenska a cín z oblasti Čech nebo někdy dokonce z Anglie. Tam, kde byly neolitické komunity zcela soběstačné a získávaly kamenné materiály, aniž by se musely uchýlit k obchodu nebo cestování, byly komunity doby bronzové opakem. To nám říká, kolik bronzových předmětů bylo hledáno.

Bronzové zbraně se rychle staly symboly moci, a to dalo vzniknout náčelníkům a vůdcům a kmenovým komunitám - změna oproti společnostem převážně kočovných lovců a sběračů předchozího věku.


Materiály a metody

Archeologická naleziště a vzorky

Celkem bylo získáno 28 vzorků starých zubů pro analýzu aDNA ze čtyř archeologických nalezišť v Libanonu, BEY 197, BEY 198, Saifi 477 a Tell Fadous-Kfarabida a jednoho místa, Monte Sirai, na Sardinii. Povolení a schválení této studie bylo získáno od kanceláře generálního ředitele pro památky v Libanonu (číslo povolení 4290, 6. listopadu 2015) pro všechny libanonské vzorky a od ministerstva kultury a cestovního ruchu (prot. Č. 5844, 17. března 2016 ), Dozorce archeologie v Cagliari) za vzorky Monte Sirai. Sardinské vzorky jsou uchovávány v laboratoři archeologie „Sabatino Moscati“, která se nachází v Segniho paláci, Univerzita v Sassari, a libanonské vzorky jsou uloženy u generálního ředitelství pro starožitnosti v libanonském Bejrútu.

V letech 2012 a 2013 byly vyhloubeny dvě úzce související lokality BEY 197 a BEY 198, které se nacházejí ve středu libanonského hlavního města Bejrútu. Archeologický kontext vzorků, které jsme studovali z BEY 198, se vztahuje k pozdnímu fénickému, achajmenovskému období (539–330 př. N. L.). Kromě stratigrafie byla v hrobce nalezena poutní baňka, talíř, džbán, zlatý prsten a červené karneolské korálky, což umožňuje přesné datování tohoto archeologického kontextu. Tato hrobka, silně zbořená během stavebních prací ve 2. století před naším letopočtem, obsahuje kosterní pozůstatky patřící několika jednotlivcům, pravděpodobně čtyřem osobám, včetně jednoho dospívajícího a dítěte. Ostatky byly nalezeny v pohřební komoře vyhloubené ve skále [7]. Vytěžený hrob v BEY 197 je pohřebním hrobem, který se nachází ve vysokém stavu fragmentace s rozsáhlou pronikavou erozí. Jediná kostra byla položena do obdélníkového řezu (jámy) v podloží s orientací (V-Z) a byla pokryta nažloutle načervenalým, kompaktním až slabě cementovaným oblázkovým/písečnou výplní. Prozatímní datování přiřazené k tomuto hrobu se pohybuje mezi 4. a 1. stoletím př. N. L. [8].

Lokalita Saifi 477 se také nachází v Bejrútu a byla vyhloubena v letech 2013 až 2014 [9]. Kosterní pozůstatky na tomto místě byly nalezeny v jámách vyhloubených v geologickém substrátu. Jámy obsahující děti a ne dospělé byly lemovány a pokryty oblázky. Zesnulí byli uloženi na záda a jejich končetiny byly v prodloužené poloze. Dvě kostry, ze kterých byly získány naše vzorky, byly doprovázeny pohřebním materiálem: dospělý měl kolem pravé nohy tlustý náramek ze slitiny mědi a dítě kolem každého kotníku náramek ze slitiny mědi. Všechny tyto pohřební rituály jsou v souladu s datem 5. – 4. Století před naším letopočtem.

Čtvrtým místem v Libanonu bylo Tell Fadous-Kfarabida, město ležící 2 km jižně od pobřežního města Batroun, a odhalilo přítomnost tří hrobek střední doby bronzové. Vykopávky na tomto místě byly zahájeny v roce 2007 a kosterní pozůstatky pro tuto studii byly objeveny v letech 2007 až 2010. Keramika ze tří hrobů je dosti homogenní a lze ji datovat do konce střední doby bronzové I (

1800 BCE). Toto datování podporuje také skarabeus nalezený u jednoho z pohřbů, který pochází z konce 12. až 13. egyptské dynastie Střední říše [10, 11].

Archeologické naleziště Monte Sirai je osada na kopci v Carbonii na jihozápadě Sardinie v Itálii. Místo se skládá ze tří velkých sektorů: hlavní sektor osady, „akropole“, který se nachází v jižní části kopce, posvátné místo, nebo „tophet“, který se nachází v severní části lokality, a velký pohřebiště ležící v údolí oddělující osadu od tofetu (S1 obr.). Archeologické důkazy naznačují, že Monte Sirai bylo založeno Féničany v poslední čtvrtině 8. století př. N. L. A během 1. století př. N. L. Zcela opuštěno. Nekropole obsahovala několik typů hrobek včetně inhumací jednotlivců a více osob, primárních kremací, enchytrismoi (dětské pohřby v transportních amforách) a polospalovače. První vykopávky místa byly provedeny v 60. letech minulého století a znovu v 80. letech 20. století [12], přestože systematické vykopávky zahrnující rozsáhlou oblast hřbitova začaly v roce 2005 a pokračují [13, 14]. Během polní sezóny 2015 byly získány vzorky z řady pohřebních kontextů, včetně tří pohřbů v jedné jámě, jednoho jarního pohřbu a dvou skupinových pohřbů, z nichž jeden obsahoval čtyři a druhý dva jednotlivce, přičemž všechny pocházely z období mezi koncem 6. a první desetiletí 4. století před naším letopočtem.

Ukázkové popisy

Celkem bylo získáno 16 starověkých vzorků zubů ze čtyř archeologických nalezišť v Libanonu: 2 z BEY 197, 8 z BEY 198, 4 ze Saifi a 2 z Tell Fadous-Kfarabida. Ze Sardinie bylo získáno 12 vzorků zubů z pohřbů získaných během vykopávek v roce 2015 v punské nekropoli v Monte Sirai.

Moderní libanonská sbírka DNA se skládala z 87 vzorků, které náš tým shromáždil od dobrovolníků zastupujících různé komunity v Libanonu, kteří poskytli informace o svém místě narození a zeměpisném původu tří generací libanonského mateřského původu. Každý účastník před náborem podepsal a získal písemný informovaný souhlas. Protokol studie a formulář informovaného souhlasu byly schváleny IRB Libanonské americké univerzity. Studijní metody byly provedeny v souladu se zásadami Helsinské deklarace.

Kompletní mitogenomová data z 21 starověkých, pre-fénických vzorků ze Sardinie, použitých zde pro srovnávací analýzy, jsou od Olivieri et al. [15].

Extrakce DNA, hybridizační zachycení a sekvenování

Všechny archeologické vzorky byly odeslány ke zpracování do starobylého zařízení DNA [16] na univerzitě v Otagu. Extrakce DNA, příprava knihovny a hybridizační zachycení mitochondriálních genomů v roztoku byly provedeny pomocí metod popsaných výše [17]. Knihovny po zachycení byly purifikovány, kvantifikovány, sloučeny a poté byly spuštěny na sekvenční platformě Illumina MiSeq v běhu se spárovaným koncem 2 x 75 bází.

Analýzy dat

Moderní zpracování sekvence DNA.

Byly připraveny kompletní mitochondriální genomy pro 87 moderních libanonských vzorků a sekvenovány pomocí metod popsaných výše [17].

Starověké zpracování sekvence DNA.

Starověké sekvence DNA byly také zpracovány podle dříve popsaných protokolů [17]. Konkrétně byly staré sekvence podrobeny AdapterRemoval [18], kde byly odstraněny sekvenační adaptéry, čtení s úseky Ns, báze se skóre kvality Bos taurus), prase (Sus scrofa) a kuře (Gallus gallus) (GenBank odkazuje na NC_006853, NC_0012095.1 a NC_001323.1). Poměr kontaminace byl určen výpočtem poměru všech čtení s mapovací kvalitou> 20 pro každou referenci. Poměr kontaminace jsme určili výpočtem poměru všech čtení s mapovací kvalitou> 20 pro každou referenci ve srovnání s lidským CRS.

Duplikáty PCR byly označeny a odstraněny z nesloučených čtení pomocí nástrojů Picard 1.92 (http://broadinstitute.github.io/picard/) a ze sloučených čtení pomocí pythonového skriptu vyvinutého Fu et al. [21]. K identifikaci charakteristických vzorců poškození aDNA byl použit MapDamage (v2.0.2–9) [22] s možností „-rescale“ snížit skóre kvality pravděpodobně poškozených míst. Thiaminy (T) nalezené na 5'konci čtení a guaniny (G) nalezené na 3'koncích v prvních dvou bázích byly pro skóre kvality změněny na 0. Moderní úrovně lidské kontaminace byly hodnoceny pomocí balíčku ContamMix se sadou 311 reprezentativních moderních sekvencí lidské mtDNA [23].

Soubory variantních hovorů (VCF) byly generovány pro všechna čtení mapovaná do lidského referenčního genomu pomocí GATK Haplotype Caller (v3.5) [24] s nastavením specifickým pro haploidní genomy a byla filtrována pro kvalitu mapování (& lt20) a báze, které byly pokrytý méně než 3 čteními. Analyzovali jsme pouze sekvence, které mají minimálně 96% pokrytí. Soubory VCF byly převedeny na soubory FASTA s celou sekvencí pomocí interních příkazů a FastaAlternateReferenceMaker od GATK. Grafy pokrytí byly vytvořeny pro všechna čtení pomocí softwaru R [25] a grafy délky fragmentů byly vytvořeny ze sloučených čtení pomocí Picard’s CollectInsertSizeMetrics (Picard tools 1.92, http://broadinstitute.github.io/picard/). Byly vytvořeny konsensuální sekvence (včetně indelů) a tyto byly uloženy v GenBank. Sekvence byly haploskupině přiřazeny pomocí Haplogrep [26] s Phylotree build 17. Všechna vygenerovaná čtení byla odeslána do archivu čtení sekvencí NCBI (SRP123440), identifikovaného podle čísla laboratorního vzorku.

Fylogenetické analýzy.

Analýza sítě Median-Joining byla aplikována na všechny staré sekvence pomocí POPART [27] s výchozím nastavením. Sítě Median-Joining byly vytvořeny kombinací stromů s minimálním rozpětím v rámci jedné sítě.

K prozkoumání shlukování příbuzných osob byla použita diskriminační analýza hlavních složek (DAPC). DAPC je vícerozměrná analýza používaná k extrakci informací o genetických vztazích pro data o sekvencích mezi a uvnitř druhu/populace [28]. Přístup DAPC je integrován do balíčku R. adegenet [29]. Použili jsme fasta2DNAbin funkce poskytuje adegenet k načtení sekvenčních dat do R. Data jsme pak transformovali do genindového souboru pomocí DNAbin2genind (vstupní formát DAPC). Hlavní komponenty (PC) a diskriminační funkce, které se mají zachovat, byly vybrány pomocí grafů vytvořených funkcí DAPC (dapc). Všechny balíčky R použité pro klastrovou analýzu lze volně stáhnout na adrese: http://cran.rproject.org/web/packages/.

Abychom prozkoumali fylogenetické vztahy mezi starými mitogenomy, které jsme získali, a moderními populačními daty, byly pomocí PhyML konstruovány stromy maximální pravděpodobnosti (ML) [30]. Moderní sekvence pro každou haploskupinu identifikovanou v našich starodávných vzorcích byly staženy z Genbank. Nejvhodnější model substituce nukleotidů byl určen pomocí jModeltest [31].


Historický přehled: do 1600

Počátky lidstva a počátky kulturního projevu lze vysledovat do Afriky. Nedávné objevy v jižním cípu Afriky poskytují pozoruhodné důkazy o nejranějších vlnách lidské tvořivosti. Okrové plakety s rytým vzorem, vyrobené asi před 70 000 lety, představují některé z prvních pokusů lidstva o vizuální vyjádření. Ačkoli se o dalším starověkém africkém civilizaci ještě musíme hodně dozvědět prostřednictvím dalšího archeologického výzkumu, takové objevy naznačují lákavé možnosti bohatých vhledů do lidské i umělecké evoluce.

Skalní malby zobrazující domestikovaná zvířata poskytují umělecké důkazy o existenci zemědělských komunit, které se vyvinuly jak v oblasti Sahary, tak v jižní Africe kolem roku 7 000 př. N. L. Když Sahara začala vysychat, někdy před rokem 3000 př. N. L., Tato zemědělská společenství se odstěhovala. Na severu to vedlo ke vzniku civilizací produkujících umění se sídlem podél Nilu, nejdelší řeky světa. Egypt, jeden z prvních národních států na světě, byl sjednocen jako království do roku 3100 př. N. L. Jižněji podél Nilu bylo jedno z prvních núbijských království soustředěno v Kermě v dnešním Súdánu a ovládalo obchodní sítě spojující střední Afriku s Egyptem téměř tisíc let počínaje kolem roku 2500 př. N. L.

Korpus sofistikovaných terakotových soch nalezený v široké geografické oblasti v dnešní Nigérii poskytuje nejstarší důkazy o usazené komunitě s kovářskou technologií jižně od Sahary. Umělecké výtvory této kultury se označují jako Nok, po vesnici, kde byla objevena první terakota, a datují se do roku 500 př. N. L. do roku 200 n. l., což je časové období shodné se starověkou řeckou civilizací. Přestože se terakoty Nok nadále objevují, nebyly provedeny žádné organizované vykopávky a o kultuře, která tyto sochy vytvořila, se toho ví jen málo.

Sedící postava, terakota, 13. století, Mali, oblast vnitrozemské delty Nigeru, obyvatelé Djenného, ​​25/4 x 29,9 cm (Metropolitní muzeum umění)

Terakotové hlavy, pohřbené kolem roku 500 n. L., Byly také nalezeny v severovýchodní Jižní Africe. Tyto důležité starověké umělecké tradice jsou dnes v západních muzeích, včetně metropolity, nedostatečně zastoupeny kvůli omezením vývozu archeologických materiálů.

Detail, Lingvistický štáb (Dobře), 19. začátek 20. století, Ghana, Akanové, Asante, zlatá fólie, dřevo, hřebíky, 156,5 x 14,6 x 5,7 cm (Metropolitní muzeum umění)

První tisíciletí n. L. Bylo svědkem urbanizace řady společností jižně od Sahary, v širokém úseku savany, kterému se říká západní Súdán.

Strategická poloha vnitrozemské delty Nigeru, ležící v úrodné oblasti mezi řekami Bani a Niger, přispěla k jejímu vzniku jako ekonomické a kulturní síly v této oblasti. Vykopávky v místě Jenne-jeno („Stará Jenne“, také známá jako Djenne-jeno) naznačují přítomnost městského centra osídleného již před 2 000 lety. Město pokračovalo v prosperitě po mnoho staletí a stalo se důležitou křižovatkou transsaharské obchodní sítě. Terakotové figury a fragmenty objevené v tomto regionu odhalují bohaté sochařské dědictví sofistikované městské kultury (viz Sedící postava(výše).

V devátém století se obchod po celé Sahaře zintenzivnil, což přispělo k vzestupu velkých státních společností s různými kulturními tradicemi podél obchodních cest v západním Súdánu a také k zavedení islámu do regionu. Zpočátku projížděly velbloudí karavany začínající kolem pátého století, zavedené transsaharské obchodní cesty zajišťovaly lukrativní výměnu zlata vytěženého v jižní západní Africe a soli ze Sahary, jakož i dalšího zboží. Ghana, jedno z prvních známých království v této oblasti, sílila v osmém století díky svému monopolu na zlaté doly až do svého případného zániku ve dvanáctém století (viz Lingvistický štáb vlevo).

Dnešní národ Ghany má svůj název podle této starověké říše, ačkoli neexistuje žádné historické ani geografické spojení.

Pohled na Velkou mešitu Djenné, která byla v roce 1988 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO spolu se starým městem Djenné, v centrální oblasti Mali. (Foto OSN/Marco Dormino, pořízeno 25. března 2015, CC BY-NC-ND 2.0)

Na počátku třináctého století povstalo království Mali pod vedením Sundiaty Keity, která je ve světě mluvícím Mande stále uctívána jako kulturní hrdina. Na svém vrcholu tato islámská říše, která vzkvétala až do sedmnáctého století, zahrnovala oblast větší než západní Evropa a založila první africkou univerzitu v Timbuktu. Za říše Songhai v patnáctém a šestnáctém století, jedné z největších v Africe, města Timbuktu a Jenne (také známá jako Djenne) prosperovala jako hlavní centra islámského učení (obrázek výše).

Kromě království západního Súdánu se jinde v západní Africe objevila další centra kulturní a umělecké činnosti. Umění obrábění kovů vzkvétalo již v devátém století na místě zvaném Igbo-Ukwu, v dnešní jižní Nigérii. Stovky zde objevených složitých odlitků ze slitiny mědi poskytují umělecký důkaz sofistikované a technicky dokonalé kultury.

Hlava svatyně, Yoruba, Nigérie, 12. až 14. století, terakota, 31,1 x 14,6 x 18,4 cm (Institut umění Minneapolis)

Nedaleko na západě se starověké naleziště Ife, považované za kolébku civilizace Jorubů, stalo v jedenáctém století hlavní metropolí. Umělci pracující pro královský dvůr v Ife vytvořili velký a různorodý korpus mistrovské práce, včetně nádherných bronzových a terakotových soch proslulých svým portrétním naturalismem (obrázek vlevo). Bohaté umělecké tradice Yoruba se i nadále daří.

Sousední království Benin, které sahá až do Ife, založilo svoji současnou dynastii ve čtrnáctém století. Během příštích 500 let vytvořili specializovaní řemeslníci pracující pro beninského krále několik tisíc děl, většinou vyrobených z luxusních materiálů, jako je slonovina a mosaz, které nabízejí pohled do života na královském dvoře (obrázek níže). Další státní společnosti vznikly ve východní a jižní části kontinentu.

Vedoucí Oba, Nigérie, soud v Beninu, 16. století, mosaz, 23,5 x 21,9 c 22,9 cm (Metropolitní muzeum umění)

Bet Giyorgis Church, Lalibela, Etiopie, c. 1220 (foto: Henrik Berger Jørgensen, CC BY-NC-ND 2.0)

Impérium Aksum (také známé jako Axum), jeden z prvních křesťanských států v Africe, vzkvétalo od prvního století n. L. Do jedenáctého století a vytvářelo pozoruhodné kamenné paláce a obrovské žulové pohřební monolity.

Křesťanská víra inspirovala umělecké výtvory pozdějších dynastií, včetně mimořádných kostelů Lalibely vytesaných z pevné skály ve 13. století a iluminovaných rukopisů a dalších liturgických umění pozdější šalamounské éry.

Mezi království, která se objevila v jižní Africe, patří Mapungubwe v dnešním Zimbabwe, stratifikovaná společnost, která vznikla v jedenáctém století a zbohatla díky obchodu s muslimskými obchodníky podél východního afrického pobřeží.

Jen na severu jsou pozůstatky starověkého města známého jako Velké Zimbabwe, považované za jednu z nejstarších a největších architektonických struktur v subsaharské Africe. Tento masivní komplex kamenných budov rozkládajících se na 1800 akrech byl postaven přes 300 let počínaje jedenáctým stoletím.

Zeď a věž, Velká ohrada, Velké Zimbabwe, Zimbabwe, 14. století (foto: Ross Huggett, CC BY 2.0)

Uzávěr s víčkem, 15.-16. Století, Sierra Leone, Sapi-Portugese, slonová kost, 29,8 x 10,8 cm (Metropolitní muzeum umění)

V patnáctém století nastal věk průzkumu v období trvalého zapojení Evropy a Afriky. Portugalci a později Holanďané a Angličané začali obchodovat s městy podél západního pobřeží Afriky kolem roku 1450. Z Afriky se vrátili s příznivými účty mocných království a také s příklady afrického umění zadaného místními sochaři. Tyto nádherně vyřezávané artefakty ze slonoviny, nyní známé jako „afro-portugalské“ slonoviny, byly přivezeny zpět z raných návštěv kontinentu a staly se součástí kuriozitních kabinetů renesančních šlechticů, kteří sponzorovali průzkum a obchod.

Prostřednictvím obchodu byli africkí umělci také seznámeni s novými materiály, formami a nápady. Ačkoli se historicky vyráběly skleněné a skořápkové korálky z domácích zdrojů, obchod s Evropou v šestnáctém století zavedl velké množství vyrobených skleněných korálků, které se široce začaly používat v celé Africe (viz pozdější příklad zde). Evropský dovoz mědi a korálů učinil tyto luxusní materiály hojnějšími a umělci je používali ve větším množství (jako např Vedoucí Oba, výše). Artefakty evropské výroby, jako jsou hole a židle, sloužily jako prototypy pro vývoj nových prestižních předmětů pro regionální lídry (jako v Linguist ’s Staff, výše). Spolu se zbožím dováženým z Evropy s sebou cestovatelé také přinesli své systémy víry, včetně křesťanství. V některých případech, například ve středoafrickém království Kongo, bylo křesťanství přijato a jeho ikonografie začleněna do uměleckého repertoáru. V jiných částech Afriky byli někdy v uměleckých dílech zastoupeni i samotní zahraniční obchodníci.

Krucifix, 16.-17. Století, Demokratická republika Kongo Angolská republika Kongo, Kongo národy, Kongo Kingdom, masivní litá mosaz, 27,3 cm (Metropolitní muzeum umění)


Cín na starověkém Blízkém východě

Bronz - slitina mědi a cínu - dal jméno jednomu z období starověku. Nyní je zřejmé, že čistá měď a další slitiny mědi byly používány také v době bronzové na Blízkém východě a ve východním Středomoří (zhruba 3000–1200 př. N. L.), Takže označení nelze považovat za přísně správné, ale jako označení je stále vhodné, protože bronzové předměty tvoří většinu. Kromě chronologického rozlišení, které znamená termín doba bronzová, leží význam materiálů používaných ve starověku a rozsah, v jakém byly tyto materiály důležité při rekonstrukci starověkého životního stylu archeology v posledních 150 letech. Materiály ve formě artefaktů a odpadních produktů jsou hmatatelným důkazem aktivit a myšlenek starověkých národů a mohou být použity při pokusu o znovuzískání minulosti. Studujeme materiály s cílem rekonstruovat sociální a kulturní systémy, ve kterých byly vyrobeny, a jak starodávná technologie a technologové přispěli k těmto systémům a byli jimi ovlivněni.

Kovy se liší od keramiky v tom, že nezbytné suroviny mají omezenou distribuci, a proto musí být přepravovány v reakci na potřeby jiných komunit.

Technologie obrábění kovů je složitější než výroba keramiky, mnoho lidí se podílí na různých fázích metalurgického úsilí, od těžby rud až po výrobu předmětů. Kovové předměty jsou tedy méně citlivými ukazateli změn kultury na místní úrovni, ale jsou produktivnější než keramika při definování vzorců dálkového obchodu a povahy přenosu myšlenek.

Tyto dva kovy, které tvoří bronz, jsou předmětem zájmu vědců již mnoho let. Zdroje mědi a cínu, které měli starověcí kováři k dispozici, byly předmětem mnoha spekulací a nyní se víceméně souhlasilo, že ložiska mědi na Kypru, v Turecku, Palestině a Íránu byla důležitými faktory v metalurgii doby bronzové. Cín se ukázal jako nepolapitelnější, protože v jihozápadní Asii nebo oblasti východního Středomoří neexistují téměř žádná geologicky ověřená ložiska. Protože původ cínu používaného starověkými bronzovými dělníky nelze přesně určit, stal se tajemným kovem starověkého Blízkého východu. Existuje několik linií zkoumání, které by měly pomoci při hledání zdrojů cínu a porozumění povaze problému: geologie a metalurgie, textové důkazy a archeologické nálezy.

Většina světových ložisek cínu je hydrotermálních, nacházejících se ve spojení s žulou nebo žulovou rodinou hornin. Žíly cínu protékajícího žulou, známé jako tvrdý skalní cín, byly pro starodávného horníka nepřístupné. Ve starověku se používal cínový kámen nebo kasiterit (SnO2). Jedná se o oxid vzniklý zvětráváním na povrchu cínového ložiska, které bylo vyplaveno po proudu ve formě nugetů, které se kvůli své hmotnosti nakonec uložily do koryta toku (podrobnosti viz Charles 1975). Nejlepší analogií aktivity starověkých horníků při získávání cínového proudu je Kalifornie a#821749ers a jejich hledání naplaveného zlata. Podobně jako zlatý proud lze i cínový proud vyprázdnit a nezanechat po něm obsah farmáře. Tato situace rozhodně komplikuje moderní hledání starověkých zdrojů cínu, ale existuje naděje ve skutečnost, že granitická formace hostitele zůstane a bude možné identifikovat původní cínové lodě,

Hlavní zdroje cínu na světě - Malajsko, Indonésie, Thajsko, Čína, Sibiř, oblast Konga a Bolívie - jsou daleko od středomořské oblasti a kromě jednoho není známo, že by byly těženy až po době, kdy byl cínový bronz vyráběné na Blízkém východě, krátce po 3000 př. n. l Výjimkou je Thajsko, kde nedávné vykopávky [viz Expedice 18, č. 4) V Non Nok Tha a Ban Chiang prokázaly vzkvétající tradici zpracování bronzu, která může předcházet polovině čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. Nejdříve analyzovaný nález z Ban Chiang - dýka, která se datuje do doby kolem 3600 př. N. L. Obsahuje 2,5% cínu (stanoveno atomovou absorpční spektroskopií), což je údaj, který naznačuje záměrnou slitinu. Do roku 3000 př. N. L. Starověcí kováři v Thajsku vyráběli dobrý bronz s asi 10% obsahem cínu a kompetentně se zabývali odléváním, zpracováním za studena a žíháním. Počáteční produkce bronzu v Thajsku může být nakonec shledána v nějakém vztahu s vývojem technik tlumení na Blízkém východě. No artifacts of metallic tin have yet appeared in excavations in Thailand.

A major tin source is not of course necessary if a number of minor sources are available. Smaller tin deposits are found in areas much closer to the Near East than Thailand and deserve consideration. It should be repeated here that, although numerous Near Eastern tin sources have been cited in the literature, exploration in the Troad, Anatolia and Iran has failed to reveal any tin deposits (Muhly and Wertime 1973 Muhly 1976: 97-102). Recent geological research has shown that Egypt has significant tin reserves in the Eastern Desert, northeast of Aswan (Muhly 1976: 102-104). Hieroglyphic rock inscriptions testify to an Egyptian presence in the area in the Old Kingdom, but it is not yet known whether tin was recovered from this area in the third millennium. The Egyptians, in spite of a sophisticated metallurgy, did not alloy copper with tin until the second millennium, so if a case can be made for Bronze Age exploitation of the Eastern Desert tin it is most likely that it did not come until after 2000 B.C. An expedition consisting of Muhly, George Rapp and Theodore Wertime surveyed the area of tin deposits in December, 1976 at the time of writing the results of this work are not yet available.

In the Mediterranean basin, Tuscany and Iberia may be regarded as possible tin sources (Muhly 1973: 253-256), but there is no evidence that these deposits were worked during the Bronze Age. Bohemia is often cited as a passible tin source, but the deposits there are in veins of granite rock and therefore inaccessible to Bronze Age miners (Muhly 1976: 99-100). Tin also occurs in Cornwall but again it is not known whether it was recov­ered in the Bronze Age. In any case, northern and western tin deposits are inconsistent with the evidence of Near Eastern texts, in which tin is stated to come from the east (see below).

The smelting of tin from the oxide cassiterite with charcoal is fairly simple because of its low melting point (232°C). The smelted tin can then be added to smelted copper to produce bronze, Alternatively, copper ores and cassiterite ores could have been mixed before smelting and smelted together. This method might have produced alloys with variable tin percentages, although cassiterite is a high density ore containing almost 80% tin in most cases. Joint smelting may explain why few bronze objects have a tin content which reflects the 6:1 or 7:1 copper:tin ratio described in some Near Eastern texts. Co-smelting of copper and tin on a large scale is not likely because it would have required shipping tin ores to copper sources. Direct cassiterite additions to molten copper would not have produced a good bronze, since any amount of cassiterite in molten copper will result in only about a 1% tin content.

Tin as an alloying element in copper is superior to arsenic and zinc, metals also added to copper in antiquity. All three alloying elements make copper more fluid and thus easier to cast, but tin in a quantity of about 10% makes copper harder and stronger than arsenic and zinc additions. Tin also imparts greater corrosion resistance than zinc and arsenic, and reduces the melting point of copper from 1083°C to about 1020°C, for 10% 5% arsenic reduces the melting point about 25 ° C, while zinc addi­tions of 10% lower the melting point by about 30°C. An arsenic-copper alloy is darker and more satiny than pure copper, and zinc makes the copper more golden, while tin produces the characteristic bronze color. Tin must have been regarded as the superior alloying element because of the effort expended in obtaining it.

Various characteristics of tin are of interest to the archaeologist in terms of understanding its preservation and identifica­tion. The “tin pest” might explain in some areas the absence of recognizable artifacts of metallic tin. The tin pest is an allotropic modification in which tin changes from one form to another, i.e. goes from a white solid to a grayish powder, which in laboratory situations occurs at about 13.2°C. In reality, a much lower temperature is probably needed the maximum velocity comes at -40°C. Even when the change has been started, the rate of transformation is slow. The “tin pest” is contagious, The special circumstances needed to develop the pest indicate that it is a factor in preservation in only a limited number of areas. The major recorded outbreak of tin pest illustrates the conditions under which it develops. When Napoleon’s army was retreating from Moscow in the bitterly cold winter of 1812, the tin buttons on the French uniforms started to disintegrate, leaving the flanks of the army more exposed than ever.

The “tin cry” provides a means of identifying tin in the field. If a small sliver of metal is removed from a tin artifact and twisted, it will produce an audible sound. The sound is produced by a shear movement of atom layers over other atom layers, which in tin occurs at very high speeds. Zinc is the only other metal that “cries,” but as far as we know it was not used in a metallic form in the Bronze Age. “Tin sweat” forms on the surface of cast bronzes when the liquid metal contains appreciable amounts of hydrogen which is released as a gas in a later stage of solidification. The gas forces tin-rich liquid, the last part of the copper-tin mixture to freeze, to the surface where it forms a silvery coating.

Sumerian An.Na and Akkadian anaku/ annaku mean tin and the meaning is now accepted by most scholars (for differing viewpoints see Eaton and McKerrell 1976: 179-182 and Kashkai 1976). The earliest references to tin and bronze come in the Sumerian texts from Fara which date to the middle of the third millennium B.C. Analytical work supports the textual evidence by establishing that tin bronze was being made in Mesopotamia at the same time (Moorey and Schweizer 1972: 180-185). The major textual evidence pertinent in a reconstruction of the tin trade comes from the early second millen­nium, in the tablets of Kiiltepe/Kanesh and Mari. Merchants from Assur brought tin in appreciable quantities to central Anatolia, implying that the latter area did not have its own sources of tin, at least in this period. But the texts do not tell us how the tin got to Assur and where it came from. It has generally been assumed that the tin came from northwestern Iran, although this is not explicitly stated and there is no geological evidence for tin in that area.

The tin itinerary from Mari, about a hundred years after the Kultepe Old Assyrian texts, adds to the list of distribution points but does not say much more about sources. Tin was shipped from Mari to such places as Aleppo, Qatna, Ebla, Layish (Dan), Hazor and ultimately to the “Kaptorite” in Ugarit. The involvement of this person in the tin trade—Kaptorite perhaps meaning Cretan—suggests the extent of the distribution of the precious metal. In this period Larsa and Sippar in southern Mesopotamia played important roles in the tin trade as points from which the tin was shipped to the north. Beyond southern Mesopotamia the tin route fades into obscurity, leaving us with the possibilities of Iran and the Persian Gulf as stations from which tin was shipped. Gudea of Lagash (22nd century B.C.) does state specifically that he used tin from the land of Meluhha. Unfortunately the location of Meluhha is not precisely known, but it is generally thought to indicate the Indus Valley civilization.

Ancient writers are oddly incurious about the source of the tin which they used in great quantity. In the Middle Assyrian period tin was used for paying fines and for paying interest on loans. Neo-Assyrian kings received enormous amounts of tin as tribute. It is obvious that a well-organized trade in tin supplied Mesopotamia from the third millennium onward, with some interruptions, and that Mesopotamia shipped tin to the west, same of which may have ended up as far away as Crete.

The rise of Mycenaean Greece may have been accompanied or even encouraged by the development of an alternate source of tin. Tin bronze and amber first appear in Greece in the Shaft Graves (ca 1600 B.C.) and are part of a complex of objects which suggest great wealth and the beginnings of organized political administration. There is now good evidence for trade in amber and tin between northern Europe and the British Isles, and some evidence for the extension of this trading pattern down the river valleys of Europe into the Mediterranean and the Adriatic. The Mycenaeans would not themselves have gone to northern Europe or the British Isles, but would have become prosperous by controlling the southern—presumably maritime—end of the trade route. There is no textual evidence from Mycenaean Greece to support this reconstruction, but that is not surprising since the Linear B tablets which mention metals describe only metalworkers and quantities of metal.

Although the Mycenaean evidence is not textual, it is important to place it beside the Near Eastern material. It is possible that, after 1600 B.C., tin came into the eastern Mediterranean area from two directions. Tin shipped from Greece was probably never an important factor in the literate Near East, so details of its trade and origin remain unknown. The major question related to tin being sold by Mycenaeans involves Cyprus: was intensive copperworking activity in Cyprus in the latter part of the Late Bronze Age related somehow to tin supplies being controlled by Mycenaeans, or can it be explained only on the basis of the variability of the archaeological record?

Although artifacts of metallic tin are rare, the metal was known to metalworkers in Mesopotamia, central Anatolia, the Troad and the Cyclades by the mid-third millennium B.C. when the first bronzes were made in these areas. Tin bronze may he several hundred years earlier in Tepe Yahya in southwestern Iran, a location where early bronze is not surprising in view of the later texts which describe tin as coming into Mesopotamia from the east.

Three objects of metallic tin which antedate 1200 B.C. appear in the archaeological record. The earliest is a bracelet made of one strip of tin twisted around a second from Thermi IV (W. Lamb 1936: Fig. 50 pl. XXV, 30-24). C. H. Desch found that the tin is pure with no copper, silver or lead and felt that the trace of iron which he detected probably came from the adhering earth (Ibid.: 215). Two tin objects from Egypt date to the late Eighteenth Dynasty (14th century B.C.). One is a pilgrim flask with hinged lid, now in the Ashmolean Museum (Ayrton et al. 1904: 50 pl. xvii, 20) and the second a fragmentary tin ring from Gurob (Petrie 1904: 19 pl. XXII, 10). The former is quoted as being made of “pure tin,” as is the latter which was analysed by Dr. Gladstone. The rarity of metallic tin finds has suggested in the past that ancient bronze-workers were not using smelted tin, but rather cassiterite ore. The 8 kg. of white material with the consistency of toothpaste found in the shipwreck off Cape Gelidonya, Turkey, might have forced a reconsideration of this hypothesis had its preservation not been so poor and the analysis more conclusive (Dykstra in Bass 1967: 171-172). By wet chemical analysis, the material was found to contain 71% calcium carbonate, some minor impurities and almost 14% tin. Dykstra suggests that the action of seawater had caused the tin to be replaced with calcium carbonate, but this chemical exchange seems unlikely. A second difficulty in interpreting this find as a tin ingot involves its color. Tin oxide is usually blackish, while the Gelidonya material was clearly white, although it is possible that immersion had somehow affected the characteristic oxide color of tin. The Gelidonya “tin” should be reanalysed before any definite conclusions about its identification can be reached.

The number of metallic tin objects known to us does not increase after 1000 B.C. Of interest is the cargo of a ship which sank in the Mediterranean off Port-Vendres, France between A.D. 20 and 50 (Coils et al. 1975). Fourteen tin ingots of a curious fenestrated type (for example Fig. 22) were distributed throughout the wreckage. The ingots vary in weight from slightly over 3 kg. to almost 9 kg. X-ray diffraction and atomic absorption analysis of twelve of the ingots showed them to be a pure tin with copper and lead present in only minute quantities. These ingots are particularly tantalizing because we have looked for their Bronze Age counterparts for years the rarity of archaeological finds of tin ingots even in the Roman period when the extraction and trade in tin are fairly well documented is quite remarkable.

New Finds And New Perspectives

The rarity of the occurrence of tin means that it had to be shipped over great distances. It is unlikely to have been shipped as ore because ore has a greater bulk than a smelted metal. Therefore it was predicted that some

form of tin ingot must have been used in the Bronze Age. Indeed, blue or white ingots which have been identified as tin or lead appear in Egyptian tomb paintings with representations of copper oxhide ingots. The tin ingot hypothesis has been confirmed by the discovery of two tin ingots (Fig. 23), now in the Museum of Ancient Art of the Municipality of Haifa, Israel. We are greatly indebted to Dr. Yosef Elgavish, Director of the Museum, for his kindness in allowing us to study and remove samples from the ingots.

The ingots are roughly rectangular and have trapezoidal sections. They are 31.4 cm. and 32.4 cm. long, 19.0 and 21.6 cm. wide and 3.7 and 3.6 cm. thick, and weigh 11.4 and 11.9 kg. Each ingot has two signs engraved in the surface which are of Cypro-Minoan type, a script more popular in Cyprus than elsewhere and presumably indigenous to the island. The ingots were found by divers off the shore near Haifa and reportedly represent only a portion of a greater number of tin ingots. Further inquiries are now being made in Haifa to obtain more information about the location from which the ingots came and material that might have been associated with them.

A triangular wedge was removed with a hacksaw from the back upper left corner of each ingot for metallography and elemental analysis. The wedges are each about 1.0 cm. thick and 6.6 cm. and 4.5 cm. long. Drillings from the interior of each sample were submitted for elemental analysis by optical emission spectroscopy to determine which elements are present and by atomic absorption spectroscopy for more accurate quantitative determinations (Table 1). It is clear that the two ingots have substantially the same composition. There are some anomalies in the analyses which must be explained. The magnesium content can only be explained as originating from the sea since magnesium cannot be reduced in a charcoal smelting process. Magnesium is the second largest metallic constituent of seawater, so it is probably present in the form of magnesium salts. Other samples from the internal parts of the wedges have been submitted for neutron activation analysis, which, in spite of what appears to be internal corrosion (see below), should allow a more precise determination of the composition.

Few trace element analyses of tin sources and tin objects have been cited in the literature. Cobalt and germanium traces are identifying features of Cornish ores (Tylecote 1962: 63), but the Haifa ingots contain only cobalt and are thus probably not of Cornish origin. The two Egyptian tin objects and the bracelet from Thermi discussed above were determined to be “pure tin,” but the details of the analyses are not published. It may be possible to analyse the Egyptian objects again, but the Thermi bracelet seems to have disappeared in spite of great effort expended in locating it. The Roman tin ingots were analysed by atomic absorption for copper and lead (G. Perinet in Coils et al. 1975: 94) and show varying amounts of these two elements. Only one of these ingots (no. 10) is at all comparable to those from Haifa with 276 parts per million of copper opposed to 180 parts per million in the Haifa ingots. A more concerted program of elemental analysis by neutron activation is needed before any comparative judgments can be made about the metallic tin objects known from antiquity.

In the case of pure tin, elemental analysis is more informative than metallographic study because tin is a soft metal and its structure may change in polishing it for microscopic study. A portion of the wedge taken from each ingot was polished, following standard metallographic procedures, and etched with a solution of one part nitric acid, three parts acetic acid and five parts glycerol. Examination with the optical microscope (Fig. 24) revealed a large grain size, indicating that the ingot had been slowly cooled. Black areas in the tin are probably the beginnings of corrosion, while the small grains which are visible within the large grains are artifacts of polishing. No second phase particles are visible, which would indicate the inclusion of impurities insoluble in tin, but it should also be considered that any second phase material might have been obscured by polishing. The presence of a second phase would reflect any unusual smelting conditions, which are unlikely to have occurred because the tin must have been smelted from a pure cassiterite ore.

Since the Haifa tin ingots do not come from a controlled archaeological context, the signs engraved on them are the only clue to their date. Two of the three signs (one sign is found on both ingots) are identifiable in the Cypro-Minoan syllabary (Masson 1974: 15: signs 95 and 102). The third and common sign is not known in the exact form it appears on the ingots, but it certainly-looks like a member of the same family. Cypro-Minoan script was used from the end of the sixteenth century B.C. to the end of the eleventh century, so the ingots must date to this period. Emilia Masson is studying the signs to determine whether their paleography will permit a closer dating.

The Cypro-Minoan signs on the Haifa tin ingots have important implications for metalworking and the metals trade in the Late Bronze Age. First, it is now clear that metallic tin was, in at least some cases, being used in bronze manufacture, rather than ores or master alloys with a high percentage of tin. Secondly, it is probable that both metals necessary in the making of bronze were distributed by an administrative complex centered on Cyprus. Although the source of the tin is unknown, it passed through Cyprus where it received the markings which are also found on some copper ingots of Late Bronze Age date. It is logical that copper and tin would have been shipped together, since they were to be used together. We do not know whether tin was already in ingot form when it arrived in Cyprus or whether imported ores were smelted on the island. Although the former seems more likely, the signs do not clarify the issue since they were engraved on the ingots after they were cast. Signs on oxhide ingots are in some cases part of the casting but on others subsequent engravings.

Cypro-Minoan script was also used extensively in Ugarit, which is therefore an alternate possibility for the immediate transshipment point of the Haifa ingots. It is nonetheless preferable to view Cyprus as the port of origin because the copper must have come from there, implying the existence of an effective mechanism of distribution of metals. Although the administrative organization was based on Cyprus, it does not help us to identify the administrators. Cyprus’ location and its role as an international emporium mean that it could have received tin from both the east and the west.

The Haifa ingots must have been part of a ship’s cargo. The ingots were loaded in Cyprus, or less likely in Ugarit, and shipped down to the Levantine coast, perhaps with a port in southern Palestine like Ashdod or even Egypt as a destination. The ship carrying the ingots finished its voyage near Haifa in an area known today as an ancient ship graveyard.

It has always been somewhat curious that oxhide ingots, except for one votive from Tell Beit Mirsim, are unknown from Palestine, since any shipping to Egypt would have passed along its coast and relations with Cyprus were close in the Late Bronze Age. The land has its own sources of copper and probably therefore did not participate in the ancient trade in Cypriote copper. But Palestine has no tin and, after the advantages of tin bronze over pure copper and arsenical copper were learned, would have needed to obtain tin from elsewhere. The Haifa ingots could indicate that the gap in Palestine’s natural resources was being filled by a Cypriote intermediary.


How Precious Metals Were Used in Ancient Egypt

Precious metals have been valuable resources for centuries, stemming back to ancient civilizations like Egypt. If you’ve frequented museums, it’s likely that you’ve seen golden jewelry and sarcophagi on display. These and other artefacts were crafted by hand all those years ago with a variety of precious metals and gemstones. In fact, the ancient Egyptians mastered mining and metallurgy, creating the foundation for modern metalsmithing.

Much of ancient mining was done by extracting metals from ores, which was an expensive process since their tools were barely harder than rock and transportation was cumbersome. Because of the cost, many metal objects were melted down for a new purpose once they were no longer useful. Today’s surviving artefacts are mostly comprised of objects that were deliberately buried within tombs, as opposed to everyday items of the time period.

Still, the Egyptians found many uses for a variety of metals. How were these metals used back then?

Copper was the first metal used by ancient Egyptians. They mined the metal up to 5,000 years ago and, in fact, the oldest Egyptian artefacts made of copper date to the early fourth century and consist of beads and small tools. Copper was rarely found in a pure state, often containing small amounts of zinc, iron, or arsenic. Eventually, the Egyptian people began deliberately mixing tin with copper to make bronze, a much stronger metal.

Copper objects of the era were often cast, which was a difficult process due to bubble formation during the pouring of the metal. The Egyptian people learned that hammering copper increased its hardness, but could lead to the metal becoming more brittle. They combatted the brittleness by annealing or tempering, which involved heating the metal to soften it slightly. These techniques were used to make weapons, tools, vessels, statues, and ornaments out of copper.

Gold was commonly used to make jewelry and ornaments for two main reasons: the Egyptians believed gold to be the flesh of the sun god Ra and because gold was plentiful in the region. Artisans made amulets, death masks, diadems, ornamental weapons, vessels, and funeral art out of gold to adorn the tombs of pharaohs. Some of these objects were decorative, meant to shower the fallen leaders with wealth and beauty. Other objects were created as good luck charms that were believed to ensure a safe journey to the afterlife. Though gold was largely controlled by leaders and the wealthy, non-royal Egyptians were also known to own gold jewelry.

Goldsmiths shaped the yellow metal by casting and hammering, while adding embellishments with techniques like embossing and engraving. Precious stones and glass were often set into decorative gold pieces. Gold was also pounded into thin plates, which could be glued or riveted onto other materials. This technique was used in the making of columns, obelisks, furniture, coffins, death masks, and jewelry. Artisans also created gold leaf, which could be applied to surfaces using gesso.

Ancient Egyptians frequently used a naturally-occuring alloy known as electrum, which consisted of gold, silver, and a small amount of copper. It was pale amber in color. Electrum was used to make chariots, columns, thrones, offering tables, statues, amulets, and jewelry.

Silver was far scarcer than gold in ancient Egypt, which made it a highly valuable commodity. The white metal was treated much like gold and electrum, used to meet a variety of needs. One unique use for silver was that artisans would beat it into sheets to plate mirror surfaces. When used for ornamental purposes, silver could be stained black using sulphur.

Though techniques for working with bronze resembled those of copper, bronze allowed for a big improvement in the creation of tools and weapons. Egyptians produced the bronze alloy by mixing a small amount of tin with copper during the smelting process. Bronze was harder than copper and melted at a lower temperature, which made is easier to cast.

Some historians believe that bronze was discovered when artisans accidentally mixed tin and copper ores. Egyptians then deliberately began producing bronze and copper-arsenic alloys, and also imported bronze from neighboring lands. Artisans used bronze to create not only tools and weapons, but also ornamental doors for temples and shrines, vessels, offering tables, statues, and jewelry.

The tin used to produce bronze was likely imported from western Asia. Despite its use in bronze production, tin was rarely used by itself. Some small pieces of tin jewelry from the era have been found, but tin finds are scarce. However, tin oxide was added to glass to make it opaque, and tin was later used as solder.

Iron was known as the “metal of heaven” because the only known sources of it came from meteoric sources until 500 BC. Most of the iron used by ancient Egyptians to make tools and weapons was imported. Iron was the most utilitarian metal at the time (most often used to make knives), but it was used ornamentally as well. Various iron compounds were also used as coloring agents for decorative items like amulets and beads.

While we do have a decent understanding of how the ancient Egyptians used a variety of precious metals and other materials, plenty of information has been lost to history. Many metal objects were melted down long ago, and many tombs and other sites have been looted over the years. The remaining artifacts tell a skewed history, since we don’t have all the facts.

Yet, there’s a lot we have learned from what remains. And history shows us that precious metals were just as important and coveted to ancient Egyptians as they still are to people in today’s society.

To honor the importance of precious metals in Egyptian culture, Provident created an exclusive Egyptian Gods series of two-ounce ultra high relief silver rounds. Cleopatra and Anubis were met with high praise, and our newest round—Sobek—has been garnering positive feedback as well.

Tell us—which Egyptian god most captures your interest? You might just find them on our next silver round!


The J. Paul Getty Museum

This image is available for download, without charge, under the Getty's Open Content Program.

Statuette of a Dead Youth

Unknown 13.3 × 7.3 × 4 cm (5 1/4 × 2 7/8 × 1 9/16 in.) 86.AB.530

Open Content images tend to be large in file-size. To avoid potential data charges from your carrier, we recommend making sure your device is connected to a Wi-Fi network before downloading.

Currently on view at: Getty Villa, Gallery 104, Archaic and Classical Greece

Object Details

Titul:

Statuette of a Dead Youth

Artist/Maker:
Culture:
Místo:
Medium:

Bronze with inlaid copper

Object Number:
Rozměry:

13.3 × 7.3 × 4 cm (5 1/4 × 2 7/8 × 1 9/16 in.)

Alternate Titles:

Statuette of a Fallen Youth (Alternate Title)

Fallen Warrior (Display Title)

Oddělení:
Classification:
Object Type:
Object Description

Eyes closed in death, this nude warrior lies on his back, arms and legs hanging limply. He once grasped a spear or sword in his outstretched hand. The statuette probably decorated a vessel—perhaps the rim of a bowl—and may have been lifted by two other figures, now missing. The workmanship is superb, with carefully modeled musculature and facial features. Cast in solid bronze, this small statue originally had inlaid copper nipples that would have provided a contrast in color. The locks of hair around the youth's face were also added in copper, the only known example of this detail.

Provenance
Provenance

Atlantis Antiquities, Ltd. (New York, New York), sold to the J. Paul Getty Museum, 1986.

Exhibitions
Exhibitions
The God's Delight: The Human Figure in Classical Bronze (November 1, 1988 to August 31, 1989)
 • The Cleveland Museum of Art (Cleveland), November 16, 1988 to January 8, 1989
 • Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles), February 9 to April 9, 1989
 • Museum of Fine Arts, Boston, May 9 to July 9, 1989
Beyond Beauty: Antiquities as Evidence (December 16, 1997 to January 17, 1999)
Ancient Art from the Permanent Collection (March 16, 1999 to May 23, 2004)
Bibliografie
Bibliografie

"Acquisitions/1986." The J. Paul Getty Museum Journal 15 (1987), p. 159, no. 4.

Kozloff, Arielle P., and David Gordon Mitten, eds. The Gods Delight. The Human Figure in Classical Bronze. Exh. cat. The Cleveland Museum of Art, November 16, 1988-January 8, 1989 Los Angeles County Museum of Art, February 9-April 9, 1989 The Museum of Fine Arts, Boston, May 9-July 9, 1989, pp. 86-90, cat. Ne. 10, ill.

Russell, John. "Classical Bronzes Speak of More Than Art," The New York Times, Dec. 4, 1988, pp. 37-39, p. 37, ill.

Tassel, Janet. "Mighty Midgets," Harvard Magazine, vol. 91,5 (1989), pp. 28-35, pp. 30-31, ill.

Fernandez, I. G. "J. Paul Getty Museum." Revista de Arqueologia 115 (1990), pp. 48-49, ill.

The J. Paul Getty Museum Handbook of the Collections. 3. vyd. (Malibu: J. Paul Getty Museum, 1991), p. 31.

Geominy, Wilfred. "Niobidai." v Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae VI (1992), pp. 914-929, p. 923, no. 54.

Oritz, George. In Pursuit of the Absolute Art of the Ancient World: From the George Ortiz Collection, exh. cat. (London: Royal Academy of Arts, with Benteli-Werd Publishers, Ltd., 1994), no. 146.

The J. Paul Getty Museum Handbook of the Collections. 4. vyd. (Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 1997), p. 30.

The J. Paul Getty Museum Handbook of the Collections. 6. vydání. (Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2001), p. 30.

Scott, David A. Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants, Conservation (Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2002), p. 7, pl. 1, front cover.

The J. Paul Getty Museum Handbook of the Antiquities Collection (Los Angeles: 2002), p. 38.

Spivey, Nigel and Squire, Michael. Panorama of the Classical World (Los Angeles: Getty Publications, 2004), p. 202, fig. 323.

The J. Paul Getty Museum Handbook of the Collections. 7. vydání (Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2007), p. 13, ill.

The J. Paul Getty Museum Handbook of the Antiquities Collection. Rev. ed. (Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2010), p. 38.

Mattusch, Carol C. Enduring Bronze: Ancient Art, Modern Views (Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2014), p. 78, fig. 57.


Podívejte se na video: Přednáška detektoráři versus archeologové (Smět 2022).


Komentáře:

 1. Torrence

  jsem s tebou spokojen

 2. Tojahn

  The relevant point of view

 3. Tymothy

  Vaše věta je prostě skvělá

 4. Zulkizil

  What words ... Super, brilliant ideaNapište zprávu